Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Propeller Music Division AS
Juridisk navn:  Propeller Music Division AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22353008
Sagveien 21 Sagveien 21 Fax:
0459 Oslo 459 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994271849
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/2/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.79%
Resultat  
  
812.5%
Egenkapital  
  
12.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.161.000 2.223.000 2.758.000 2.557.000 2.427.000
Resultat: 73.000 8.000 -196.000 46.000 -311.000
Egenkapital: 466.000 415.000 431.000 570.000 486.000
Regnskap for  Propeller Music Division AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.161.000 2.223.000 2.758.000 2.557.000 2.427.000
Driftskostnader -2.072.000 -2.181.000 -2.987.000 -2.511.000 -2.562.000
Driftsresultat 89.000 42.000 -228.000 46.000 -136.000
Finansinntekter 0 0 50.000 0 5.000
Finanskostnader -16.000 -34.000 -18.000 0 -180.000
Finans -16.000 -34.000 32.000 0 -175.000
Resultat før skatt 73.000 8.000 -196.000 46.000 -311.000
Skattekostnad -22.000 -25.000 56.000 -41.000 37.000
Årsresultat 51.000 -16.000 -139.000 4.000 -273.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 523.000 537.000 281.000 432.000 721.000
Sum omløpsmidler 638.000 799.000 903.000 1.051.000 806.000
Sum eiendeler 1.161.000 1.336.000 1.184.000 1.483.000 1.527.000
Sum opptjent egenkapital 259.000 208.000 224.000 363.000 279.000
Sum egenkapital 466.000 415.000 431.000 570.000 486.000
Sum langsiktig gjeld 589.000 362.000 0 150.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000 560.000 753.000 762.000 891.000
Sum gjeld og egenkapital 1.161.000 1.337.000 1.184.000 1.482.000 1.527.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.160.000 2.223.000 2.758.000 2.557.000 2.427.000
Andre inntekter 1.000 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 2.161.000 2.223.000 2.758.000 2.557.000 2.427.000
Varekostnad -1.276.000 -1.152.000 -1.785.000 -1.281.000 -1.329.000
Lønninger -12.000 -2.000 -2.000 0 0
Avskrivning -38.000 -58.000 -257.000 -283.000 -283.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -746.000 -969.000 -943.000 -947.000 -950.000
Driftskostnader -2.072.000 -2.181.000 -2.987.000 -2.511.000 -2.562.000
Driftsresultat 89.000 42.000 -228.000 46.000 -136.000
Finansinntekter 0 0 50.000 0 5.000
Finanskostnader -16.000 -34.000 -18.000 0 -180.000
Finans -16.000 -34.000 32.000 0 -175.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 51.000 -16.000 -139.000 4.000 -273.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 57.000 79.000 104.000 47.000 54.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 345.000 338.000 27.000 284.000 568.000
Sum varige driftsmidler 345.000 338.000 27.000 284.000 568.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 120.000 150.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 523.000 537.000 281.000 432.000 721.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 307.000 373.000 450.000 717.000 259.000
Andre fordringer 0 0 16.000 16.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 331.000 426.000 437.000 318.000 547.000
Sum omløpsmidler 638.000 799.000 903.000 1.051.000 806.000
Sum eiendeler 1.161.000 1.336.000 1.184.000 1.483.000 1.527.000
Sum opptjent egenkapital 259.000 208.000 224.000 363.000 279.000
Sum egenkapital 466.000 415.000 431.000 570.000 486.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 589.000 362.000 0 150.000 150.000
Leverandørgjeld 41.000 126.000 232.000 145.000 165.000
Betalbar skatt 0 0 0 35.000 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 47.000 50.000 53.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 387.000 470.000 529.000 628.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000 560.000 753.000 762.000 891.000
Sum gjeld og egenkapital 1.161.000 1.337.000 1.184.000 1.482.000 1.527.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 532.000 239.000 150.000 289.000 -85.000
Likviditetsgrad 1 6 1.4 1.2 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 6 1.4 1.2 1.4 1.0
Soliditet 40.1 3 36.4 38.5 31.8
Resultatgrad 4.1 1.9 -8.3 1.8 -5.6
Rentedekningsgrad 5.6 1.2 -12.7 -0.7
Gjeldsgrad 1.5 2.2 1.7 1.6 2.1
Total kapitalrentabilitet 7.7 3.1 3.1 -8.6
Signatur
09.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex