Projektteam I Karlskoga Ab
Juridisk navn:  Projektteam I Karlskoga Ab
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tunebakken 17-19 Tunebakken 17-19 Fax:
1725 Sarpsborg 1725 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 984633920
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/3/2002 1
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Alliance Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.01%
Resultat  
  
102.34%
Egenkapital  
  
21.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.314.000 3.417.000 12.458.000 7.170.000 5.010.000
Resultat: 42.000 -1.792.000 1.699.000 -398.000 -472.000
Egenkapital: 235.000 193.000 1.713.000 139.000 236.000
Regnskap for  Projektteam I Karlskoga Ab
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.314.000 3.417.000 12.458.000 7.170.000 5.010.000
Driftskostnader -3.193.000 -4.799.000 -10.696.000 -8.938.000 -5.476.000
Driftsresultat 122.000 -1.382.000 1.762.000 -1.768.000 -467.000
Finansinntekter 4.000 -368.000 -31.000 1.424.000 30.000
Finanskostnader -83.000 -42.000 -33.000 -53.000 -35.000
Finans -79.000 -410.000 -64.000 1.371.000 -5.000
Resultat før skatt 42.000 -1.792.000 1.699.000 -398.000 -472.000
Skattekostnad 0 0 -50.000 0 0
Årsresultat 42.000 -1.520.000 1.649.000 3.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.162.000 1.340.000 1.470.000 1.454.000 1.637.000
Sum omløpsmidler 2.081.000 2.297.000 2.500.000 5.255.000 1.718.000
Sum eiendeler 3.243.000 3.637.000 3.970.000 6.709.000 3.355.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 73.000 1.593.000 19.000 116.000
Sum egenkapital 235.000 193.000 1.713.000 139.000 236.000
Sum langsiktig gjeld 1.515.000 1.561.000 539.000 864.000 1.754.000
Sum kortsiktig gjeld 1.493.000 1.883.000 1.718.000 5.706.000 1.365.000
Sum gjeld og egenkapital 3.243.000 3.637.000 3.970.000 6.709.000 3.355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.907.000 666.000 10.194.000 2.513.000 5.010.000
Andre inntekter -2.593.000 2.751.000 2.263.000 4.657.000 0
Driftsinntekter 3.314.000 3.417.000 12.458.000 7.170.000 5.010.000
Varekostnad -512.000 -2.883.000 -6.810.000 -4.379.000 -981.000
Lønninger -1.783.000 -1.007.000 -2.490.000 -3.347.000 -3.607.000
Avskrivning -178.000 -198.000 -230.000 -253.000 -249.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -720.000 -711.000 -1.166.000 -959.000 -639.000
Driftskostnader -3.193.000 -4.799.000 -10.696.000 -8.938.000 -5.476.000
Driftsresultat 122.000 -1.382.000 1.762.000 -1.768.000 -467.000
Finansinntekter 4.000 -368.000 -31.000 1.424.000 30.000
Finanskostnader -83.000 -42.000 -33.000 -53.000 -35.000
Finans -79.000 -410.000 -64.000 1.371.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 -1.520.000 1.649.000 3.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 935.000 1.015.000 1.095.000 1.176.000 1.256.000
Maskiner anlegg 228.000 325.000 375.000 278.000 281.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.162.000 1.340.000 1.470.000 1.454.000 1.537.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Sum anleggsmidler 1.162.000 1.340.000 1.470.000 1.454.000 1.637.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 565.000 806.000 469.000 2.401.000 538.000
Andre fordringer 1.514.000 1.482.000 1.443.000 1.321.000 861.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 9.000 588.000 1.534.000 318.000
Sum omløpsmidler 2.081.000 2.297.000 2.500.000 5.255.000 1.718.000
Sum eiendeler 3.243.000 3.637.000 3.970.000 6.709.000 3.355.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 73.000 1.593.000 19.000 116.000
Sum egenkapital 235.000 193.000 1.713.000 139.000 236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 272.000 197.000 598.000
Gjeld til kredittinstitutt 317.000 467.000 400.000 333.000 54.000
Sum langsiktig gjeld 1.515.000 1.561.000 539.000 864.000 1.754.000
Leverandørgjeld 244.000 379.000 125.000 1.606.000 314.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 932.000 1.037.000 1.194.000 3.766.000 997.000
Sum kortsiktig gjeld 1.493.000 1.883.000 1.718.000 5.706.000 1.365.000
Sum gjeld og egenkapital 3.243.000 3.637.000 3.970.000 6.709.000 3.355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 588.000 414.000 782.000 -451.000 353.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.5 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.5 0.9 1.3
Soliditet 7.2 5.3 43.1 2.1 7.0
Resultatgrad 3.7 -40.4 14.1 -24.7 -9.3
Rentedekningsgrad 1.5 -32.9 53.4 -33.4 -12.5
Gjeldsgrad 12.8 17.8 1.3 47.3 13.2
Total kapitalrentabilitet 3.9 -48.1 43.6 -5.1 -13.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex