Professor Dr Med Paul Arnor Owrens Minnefond
Juridisk navn:  Professor Dr Med Paul Arnor Owrens Minnefond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61054460
Postboks 264 Stortorget 2 Lillehammer Kunstmuseum Fax: 61251944
2602 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 974986361
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/3/1992 1
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
42.42%
Egenkapital  
  
-1.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -19.000 -33.000 -19.000 -18.000 -19.000
Egenkapital: 1.022.000 1.040.000 1.073.000 1.093.000 1.111.000
Regnskap for  Professor Dr Med Paul Arnor Owrens Minnefond
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -35.000 -24.000 -23.000 -31.000
Driftsresultat -21.000 -35.000 -24.000 -23.000 -31.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 5.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 5.000 5.000 12.000
Resultat før skatt -19.000 -33.000 -19.000 -18.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -33.000 -19.000 -18.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.022.000 1.040.000 1.073.000 1.093.000 1.111.000
Sum eiendeler 1.022.000 1.040.000 1.073.000 1.093.000 1.111.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -57.000 73.000 93.000 111.000
Sum egenkapital 1.022.000 1.040.000 1.073.000 1.093.000 1.111.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.022.000 1.040.000 1.073.000 1.093.000 1.111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -35.000 -24.000 -23.000 -31.000
Driftskostnader -21.000 -35.000 -24.000 -23.000 -31.000
Driftsresultat -21.000 -35.000 -24.000 -23.000 -31.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 5.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 5.000 5.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -33.000 -19.000 -18.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.022.000 1.040.000 1.073.000 1.093.000 1.111.000
Sum omløpsmidler 1.022.000 1.040.000 1.073.000 1.093.000 1.111.000
Sum eiendeler 1.022.000 1.040.000 1.073.000 1.093.000 1.111.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -57.000 73.000 93.000 111.000
Sum egenkapital 1.022.000 1.040.000 1.073.000 1.093.000 1.111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.022.000 1.040.000 1.073.000 1.093.000 1.111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.022.000 1.040.000 1.073.000 1.093.000 1.111.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.8 -3.1 -1.8 -1.6 -1.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex