Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Presis Bygg Og Anlegg As
Juridisk navn:  Presis Bygg Og Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stabbburveien 7/9 Stabbburveien 7/9 Fax:
1617 Fredrikstad 1617 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 998653053
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/7/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rt Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-248.89%
Egenkapital  
  
-112.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 257.000 0 140.000 4.755.000
Resultat: -134.000 90.000 -136.000 -372.000 -166.000
Egenkapital: -30.000 248.000 -175.000 -38.000 334.000
Regnskap for  Presis Bygg Og Anlegg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 257.000 0 140.000 4.755.000
Driftskostnader -134.000 -167.000 -130.000 -412.000 -4.892.000
Driftsresultat -134.000 90.000 -130.000 -272.000 -137.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -6.000 -101.000 -29.000
Finans 0 0 -6.000 -101.000 -29.000
Resultat før skatt -134.000 90.000 -136.000 -372.000 -166.000
Skattekostnad 0 33.000 0 0 0
Årsresultat -134.000 123.000 -136.000 -372.000 -166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 530.000 853.000 4.589.000 4.326.000
Sum eiendeler 0 530.000 853.000 4.589.000 4.326.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -152.000 -275.000 -138.000 234.000
Sum egenkapital -30.000 248.000 -175.000 -38.000 334.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 282.000 1.027.000 4.627.000 3.992.000
Sum gjeld og egenkapital 0 530.000 852.000 4.589.000 4.326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 257.000 0 140.000 4.755.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 257.000 0 140.000 4.755.000
Varekostnad 0 0 0 -3.000 -619.000
Lønninger 0 0 0 -195.000 -3.371.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -134.000 -167.000 -130.000 -214.000 -902.000
Driftskostnader -134.000 -167.000 -130.000 -412.000 -4.892.000
Driftsresultat -134.000 90.000 -130.000 -272.000 -137.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -6.000 -101.000 -29.000
Finans 0 0 -6.000 -101.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -134.000 123.000 -136.000 -372.000 -166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 131.000 220.000 1.448.000 1.283.000
Andre fordringer 0 395.000 584.000 3.141.000 3.035.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 4.000 49.000 0 8.000
Sum omløpsmidler 0 530.000 853.000 4.589.000 4.326.000
Sum eiendeler 0 530.000 853.000 4.589.000 4.326.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -152.000 -275.000 -138.000 234.000
Sum egenkapital -30.000 248.000 -175.000 -38.000 334.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 250.000 250.000 1.007.000 812.000
Betalbar skatt 0 0 -62.000 0 89.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 66.000 2.315.000 2.467.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 32.000 773.000 1.306.000 624.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 282.000 1.027.000 4.627.000 3.992.000
Sum gjeld og egenkapital 0 530.000 852.000 4.589.000 4.326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -30.000 248.000 -174.000 -38.000 334.000
Likviditetsgrad 1 0 1.9 0.8 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0 1.9 0.8 1.0 1.1
Soliditet 46.8 -20.5 -0.8 7.7
Resultatgrad 3 -194.3 -2.9
Rentedekningsgrad -21.7 -2.7 -4.7
Gjeldsgrad 1.1 -5.9 -121.8 12.0
Total kapitalrentabilitet 1 -15.3 -5.9 -3.2
Signatur
16.08.2012
RUNE HYLDMO
Prokurister
16.08.2012
RUNE HYLDMO
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex