Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Power & Control Consulting AS
Juridisk navn:  Power & Control Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35559180
Jomheimvegen 7 Jomheimvegen 7 Fax:
3950 Brevik 3950 Brevik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 888670602
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/9/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
70.77%
Resultat  
  
3430.77%
Egenkapital  
  
1.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 333.000 195.000 579.000 810.000 1.533.000
Resultat: 459.000 13.000 705.000 -178.000 468.000
Egenkapital: 8.416.000 8.300.000 8.293.000 7.967.000 10.689.000
Regnskap for  Power & Control Consulting AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 333.000 195.000 579.000 810.000 1.533.000
Driftskostnader -285.000 -364.000 -522.000 -679.000 -994.000
Driftsresultat 49.000 -168.000 57.000 130.000 539.000
Finansinntekter 411.000 183.000 656.000 -305.000 -62.000
Finanskostnader 0 -1.000 -8.000 -3.000 -9.000
Finans 411.000 182.000 648.000 -308.000 -71.000
Resultat før skatt 459.000 13.000 705.000 -178.000 468.000
Skattekostnad -12.000 -6.000 -79.000 -43.000 -167.000
Årsresultat 448.000 7.000 626.000 -222.000 301.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.519.000 8.182.000 8.262.000 6.106.000 6.464.000
Sum omløpsmidler 411.000 588.000 1.085.000 2.359.000 5.731.000
Sum eiendeler 8.930.000 8.770.000 9.347.000 8.465.000 12.195.000
Sum opptjent egenkapital 7.346.000 7.230.000 7.222.000 6.897.000 9.619.000
Sum egenkapital 8.416.000 8.300.000 8.293.000 7.967.000 10.689.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 514.000 470.000 1.054.000 497.000 1.505.000
Sum gjeld og egenkapital 8.930.000 8.770.000 9.346.000 8.464.000 12.194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 333.000 195.000 579.000 810.000 1.533.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 333.000 195.000 579.000 810.000 1.533.000
Varekostnad -2.000 -13.000 -70.000 -218.000 -332.000
Lønninger -11.000 -106.000 -109.000 -112.000 -98.000
Avskrivning 0 0 0 -25.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -272.000 -245.000 -343.000 -324.000 -457.000
Driftskostnader -285.000 -364.000 -522.000 -679.000 -994.000
Driftsresultat 49.000 -168.000 57.000 130.000 539.000
Finansinntekter 411.000 183.000 656.000 -305.000 -62.000
Finanskostnader 0 -1.000 -8.000 -3.000 -9.000
Finans 411.000 182.000 648.000 -308.000 -71.000
Konsernbidrag -32.000 0 0 -2.500.000 0
Utbytte -300.000 0 -300.000 0 -400.000
Årsresultat 448.000 7.000 626.000 -222.000 301.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 13.000 19.000 26.000 27.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 25.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.509.000 8.169.000 8.243.000 6.080.000 6.412.000
Sum anleggsmidler 8.519.000 8.182.000 8.262.000 6.106.000 6.464.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 127.000 44.000 74.000 223.000 0
Andre fordringer 6.000 268.000 669.000 21.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 278.000 276.000 343.000 2.115.000 5.722.000
Sum omløpsmidler 411.000 588.000 1.085.000 2.359.000 5.731.000
Sum eiendeler 8.930.000 8.770.000 9.347.000 8.465.000 12.195.000
Sum opptjent egenkapital 7.346.000 7.230.000 7.222.000 6.897.000 9.619.000
Sum egenkapital 8.416.000 8.300.000 8.293.000 7.967.000 10.689.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 41.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 25.000 3.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 72.000 42.000 184.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 33.000 32.000 42.000 76.000
Utbytte -300.000 0 -300.000 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 134.000 437.000 626.000 410.000 1.188.000
Sum kortsiktig gjeld 514.000 470.000 1.054.000 497.000 1.505.000
Sum gjeld og egenkapital 8.930.000 8.770.000 9.346.000 8.464.000 12.194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -103.000 118.000 31.000 1.862.000 4.226.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.3 1 4.7 3.8
Likviditetsgrad 2 0.8 1.3 1 4.7 3.9
Soliditet 94.2 94.6 88.7 94.1 87.7
Resultatgrad 14.7 -86.2 9.8 1 35.2
Rentedekningsgrad 7.1 43.3 53.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.2 0.2 7.6 -2.1 3.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex