Potetskiver As
Juridisk navn:  Potetskiver As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østre Vallesverd Østre Vallesverd Fax:
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 913726049
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Safe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.02%
Resultat  
  
-470%
Egenkapital  
  
-63.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 243.000 215.000 306.000 265.000 400.000
Resultat: -37.000 10.000 6.000 34.000 1.000
Egenkapital: 21.000 58.000 50.000 46.000 24.000
Regnskap for  Potetskiver As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 243.000 215.000 306.000 265.000 400.000
Driftskostnader -279.000 -205.000 -300.000 -229.000 -397.000
Driftsresultat -36.000 11.000 6.000 35.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -37.000 10.000 6.000 34.000 1.000
Skattekostnad 0 -2.000 -1.000 -13.000 -1.000
Årsresultat -37.000 8.000 4.000 21.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 20.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 44.000 59.000 75.000 60.000 37.000
Sum eiendeler 60.000 79.000 75.000 60.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 33.000 25.000 21.000 0
Sum egenkapital 21.000 58.000 50.000 46.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39.000 22.000 25.000 15.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 79.000 74.000 60.000 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 243.000 205.000 293.000 240.000 375.000
Andre inntekter 0 10.000 13.000 25.000 25.000
Driftsinntekter 243.000 215.000 306.000 265.000 400.000
Varekostnad -191.000 -122.000 -159.000 -62.000 -212.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -78.000 -141.000 -167.000 -185.000
Driftskostnader -279.000 -205.000 -300.000 -229.000 -397.000
Driftsresultat -36.000 11.000 6.000 35.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -37.000 8.000 4.000 21.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 20.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 20.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 20.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 39.000 10.000 37.000 1.000 4.000
Andre fordringer 3.000 1.000 3.000 36.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 48.000 35.000 24.000 3.000
Sum omløpsmidler 44.000 59.000 75.000 60.000 37.000
Sum eiendeler 60.000 79.000 75.000 60.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 33.000 25.000 21.000 0
Sum egenkapital 21.000 58.000 50.000 46.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 4.000 1.000 11.000
Betalbar skatt 0 3.000 1.000 13.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 19.000 19.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39.000 22.000 25.000 15.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 79.000 74.000 60.000 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 37.000 50.000 45.000 25.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.7 3 4.0 3.1
Likviditetsgrad 2 1.1 2.7 3 4.1 3.1
Soliditet 3 72.5 66.7 75.4 66.7
Resultatgrad -14.8 5.1 2 13.2 0.8
Rentedekningsgrad 1 6 35.0 1.5
Gjeldsgrad 1.9 0.4 0.5 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 13.8 8 57.4 8.3
Signatur
06.06.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex