Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ponte Eiendominvest As
Juridisk navn:  Ponte Eiendominvest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95287224
Kleiven 32 Kleiven 32 Fax:
5152 Bønes 5152 Bønes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 889273372
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Utvikling:
Omsetning  
  
411.04%
Resultat  
  
156.79%
Egenkapital  
  
24.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 787.000 154.000 3.139.000 2.109.000 2.823.000
Resultat: 439.000 -773.000 2.539.000 134.000 -50.000
Egenkapital: 1.743.000 1.401.000 1.983.000 -422.000 -556.000
Regnskap for  Ponte Eiendominvest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 787.000 154.000 3.139.000 2.109.000 2.823.000
Driftskostnader -230.000 -823.000 -569.000 -1.975.000 -2.871.000
Driftsresultat 557.000 -670.000 2.570.000 134.000 -48.000
Finansinntekter 0 1.000 5.000 0 0
Finanskostnader -119.000 -104.000 -36.000 0 -2.000
Finans -119.000 -103.000 -31.000 0 -2.000
Resultat før skatt 439.000 -773.000 2.539.000 134.000 -50.000
Skattekostnad -96.000 191.000 -472.000 0 0
Årsresultat 342.000 -583.000 2.067.000 134.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.227.000 4.746.000 4.524.000 20.000 44.000
Sum omløpsmidler 983.000 91.000 594.000 42.000 140.000
Sum eiendeler 4.210.000 4.837.000 5.118.000 62.000 184.000
Sum opptjent egenkapital 1.305.000 963.000 1.545.000 -522.000 -656.000
Sum egenkapital 1.743.000 1.401.000 1.983.000 -422.000 -556.000
Sum langsiktig gjeld 2.378.000 3.357.000 2.919.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 89.000 80.000 215.000 483.000 740.000
Sum gjeld og egenkapital 4.210.000 4.838.000 5.117.000 61.000 184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 284.000 489.000
Andre inntekter 787.000 154.000 3.139.000 1.825.000 2.333.000
Driftsinntekter 787.000 154.000 3.139.000 2.109.000 2.823.000
Varekostnad 0 0 0 -30.000 -54.000
Lønninger 0 0 -129.000 -1.454.000 -2.096.000
Avskrivning -69.000 -73.000 -21.000 -9.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 -10.000 0
Andre driftskostnader -161.000 -750.000 -419.000 -472.000 -701.000
Driftskostnader -230.000 -823.000 -569.000 -1.975.000 -2.871.000
Driftsresultat 557.000 -670.000 2.570.000 134.000 -48.000
Finansinntekter 0 1.000 5.000 0 0
Finanskostnader -119.000 -104.000 -36.000 0 -2.000
Finans -119.000 -103.000 -31.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 342.000 -583.000 2.067.000 134.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.227.000 4.660.000 4.273.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 86.000 65.000 0 19.000
Sum varige driftsmidler 3.227.000 4.746.000 4.338.000 0 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 186.000 20.000 25.000
Sum anleggsmidler 3.227.000 4.746.000 4.524.000 20.000 44.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 34.000 0 1.000 13.000 70.000
Andre fordringer 31.000 17.000 7.000 1.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 917.000 74.000 585.000 28.000 18.000
Sum omløpsmidler 983.000 91.000 594.000 42.000 140.000
Sum eiendeler 4.210.000 4.837.000 5.118.000 62.000 184.000
Sum opptjent egenkapital 1.305.000 963.000 1.545.000 -522.000 -656.000
Sum egenkapital 1.743.000 1.401.000 1.983.000 -422.000 -556.000
Sum avsetninger til forpliktelser 378.000 282.000 472.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.378.000 3.357.000 2.919.000 0 0
Leverandørgjeld 6.000 1.000 92.000 2.000 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 26.000 16.000 156.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 79.000 98.000 465.000 512.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 80.000 215.000 483.000 740.000
Sum gjeld og egenkapital 4.210.000 4.838.000 5.117.000 61.000 184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 894.000 11.000 379.000 -441.000 -600.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 2.8 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 1 1.1 2.8 0.1 0.2
Soliditet 41.4 2 38.8 -691.8 -302.2
Resultatgrad 70.8 -435.1 81.9 6.4 -1.7
Rentedekningsgrad 4.7 -6.4 71.4 -24.0
Gjeldsgrad 1.4 2.5 1.6 -1.1 -1.3
Total kapitalrentabilitet 13.2 -13.8 50.3 219.7 -26.1
Signatur
23.01.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
BRU TONJE-CHRISTIN
SIGNATUR HVER FOR SEG
BRU ØYVIND
Prokurister
06.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex