Politiets Fellesforbund
Juridisk navn:  Politiets Fellesforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23163100
Gjerdrums Vei 4 Gjerdrums Vei 4 Fax: 23163140
0484 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 871000352
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 5/16/2005
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.11%
Resultat  
  
-59.32%
Egenkapital  
  
3.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 82.975.000 79.699.000 77.264.000 78.277.000 69.101.000
Resultat: 2.905.000 7.141.000 3.978.000 4.508.000 2.674.000
Egenkapital: 177.647.000 171.548.000 159.585.000 149.603.000 139.596.000
Regnskap for  Politiets Fellesforbund
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 82.975.000 79.699.000 77.264.000 78.277.000 69.101.000
Driftskostnader -81.770.000 -77.974.000 -78.446.000 -79.732.000 -68.967.000
Driftsresultat 1.206.000 1.726.000 -1.182.000 -1.455.000 134.000
Finansinntekter 1.699.000 5.416.000 5.160.000 5.963.000 2.540.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.699.000 5.416.000 5.160.000 5.963.000 2.540.000
Resultat før skatt 2.905.000 7.141.000 3.978.000 4.508.000 2.674.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.905.000 7.141.000 3.978.000 4.508.000 2.674.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.563.000 60.092.000 46.430.000 27.498.000 23.114.000
Sum omløpsmidler 142.898.000 134.832.000 137.031.000 142.627.000 138.249.000
Sum eiendeler 199.461.000 194.924.000 183.461.000 170.125.000 161.363.000
Sum opptjent egenkapital 177.647.000 171.548.000 159.585.000 149.603.000 139.596.000
Sum egenkapital 177.647.000 171.548.000 159.585.000 149.603.000 139.596.000
Sum langsiktig gjeld 2.362.000 2.439.000 2.032.000 3.385.000 3.212.000
Sum kortsiktig gjeld 19.452.000 20.936.000 21.843.000 17.136.000 18.555.000
Sum gjeld og egenkapital 199.461.000 194.923.000 183.460.000 170.124.000 161.363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 82.975.000 79.699.000 77.264.000 78.277.000 69.101.000
Driftsinntekter 82.975.000 79.699.000 77.264.000 78.277.000 69.101.000
Varekostnad -40.771.000 -38.387.000 -42.304.000 -43.266.000 -34.344.000
Lønninger -30.356.000 -28.628.000 -26.046.000 -26.641.000 -25.780.000
Avskrivning -82.000 -250.000 -306.000 -296.000 -231.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.561.000 -10.709.000 -9.790.000 -9.529.000 -8.612.000
Driftskostnader -81.770.000 -77.974.000 -78.446.000 -79.732.000 -68.967.000
Driftsresultat 1.206.000 1.726.000 -1.182.000 -1.455.000 134.000
Finansinntekter 1.699.000 5.416.000 5.160.000 5.963.000 2.540.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.699.000 5.416.000 5.160.000 5.963.000 2.540.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.905.000 7.141.000 3.978.000 4.508.000 2.674.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 22.776.000 24.488.000 14.586.000 18.996.000 16.447.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 285.000 367.000 882.000 851.000 935.000
Sum varige driftsmidler 23.062.000 24.855.000 15.468.000 19.847.000 17.382.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.501.000 35.237.000 30.962.000 7.650.000 5.732.000
Sum anleggsmidler 56.563.000 60.092.000 46.430.000 27.498.000 23.114.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 139.000 161.000 233.000 95.000 89.000
Andre fordringer 3.367.000 2.541.000 2.603.000 3.852.000 -1.177.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 139.392.000 132.130.000 134.195.000 138.679.000 139.337.000
Sum omløpsmidler 142.898.000 134.832.000 137.031.000 142.627.000 138.249.000
Sum eiendeler 199.461.000 194.924.000 183.461.000 170.125.000 161.363.000
Sum opptjent egenkapital 177.647.000 171.548.000 159.585.000 149.603.000 139.596.000
Sum egenkapital 177.647.000 171.548.000 159.585.000 149.603.000 139.596.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.362.000 2.439.000 2.032.000 3.385.000 3.212.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.362.000 2.439.000 2.032.000 3.385.000 3.212.000
Leverandørgjeld 771.000 1.547.000 4.229.000 1.752.000 3.207.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.983.000 1.724.000 1.895.000 1.432.000 932.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.698.000 17.665.000 15.719.000 13.952.000 14.416.000
Sum kortsiktig gjeld 19.452.000 20.936.000 21.843.000 17.136.000 18.555.000
Sum gjeld og egenkapital 199.461.000 194.923.000 183.460.000 170.124.000 161.363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 123.446.000 113.896.000 115.188.000 125.491.000 119.694.000
Likviditetsgrad 1 7.3 6.4 6.3 8.3 7.5
Likviditetsgrad 2 7.3 6.4 6.3 8.4 7.5
Soliditet 89.1 8 8 87.9 86.5
Resultatgrad 1.5 2.2 -1.5 -1.9 0.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.5 3.7 2.2 2.6 1.7
Signatur
09.12.2015
TO I FELLESSKAP
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex