Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Politiets Fellesforbund - Politiets Utlendingsenhet
Juridisk navn:  Politiets Fellesforbund - Politiets Utlendingsenhet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22342400
Postboks 8102 Dep Økernveien 11 Fax: 22342480
0032 Oslo 653 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912124339
Aksjekapital: 898.000 NOK
Etableringsdato: 6/4/2013 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
2.63%
Resultat  
  
-18.5%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 468.000 456.000 467.000 0
Resultat: 163.000 200.000 135.000 0
Egenkapital: 898.000 0 0 0
Regnskap for  Politiets Fellesforbund - Politiets Utlendingsenhet
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 468.000 456.000 467.000 0
Driftskostnader -304.000 -256.000 -332.000 0
Driftsresultat 163.000 200.000 135.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 163.000 200.000 135.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 163.000 200.000 135.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 898.000 645.000 0 0
Sum eiendeler 898.000 645.000 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 898.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 645.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 898.000 645.000 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 468.000 456.000 466.000 0
Andre inntekter 0 0 2.000 0
Driftsinntekter 468.000 456.000 467.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -304.000 -256.000 -332.000 0
Driftskostnader -304.000 -256.000 -332.000 0
Driftsresultat 163.000 200.000 135.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 163.000 200.000 135.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 898.000 645.000 0 0
Sum omløpsmidler 898.000 645.000 0 0
Sum eiendeler 898.000 645.000 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 898.000 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 645.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 645.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 898.000 645.000 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 898.000 645.000 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0
Soliditet 1 0
Resultatgrad 34.8 43.9 28.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 18.2 3
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex