Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Polight Asa
Juridisk navn:  Polight Asa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33071260
Postboks 163 Kongeveien 77 Fax: 33071261
3192 Horten 3188 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 988862703
Aksjekapital: 1.805.136 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 10/20/2005
Foretakstype: ASA
Tidligere navn: ignis display as
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse Drammen As
Utvikling:
Omsetning  
  
122.38%
Resultat  
  
-3.03%
Egenkapital  
  
-37.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.478.000 1.564.000 1.107.000 216.000 162.000
Resultat: -79.240.000 -76.907.000 -50.299.000 -35.231.000 -56.076.000
Egenkapital: 126.008.000 200.371.000 148.578.000 193.854.000 63.572.000
Regnskap for  Polight Asa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.478.000 1.564.000 1.107.000 216.000 162.000
Driftskostnader -84.565.000 -80.643.000 -53.917.000 -37.420.000 -55.058.000
Driftsresultat -81.087.000 -79.079.000 -52.810.000 -37.204.000 -54.897.000
Finansinntekter 1.546.000 2.135.000 4.504.000 3.069.000 3.279.000
Finanskostnader 301.000 35.000 -1.993.000 -1.096.000 -4.125.000
Finans 1.847.000 2.170.000 2.511.000 1.973.000 -846.000
Resultat før skatt -79.240.000 -76.907.000 -50.299.000 -35.231.000 -56.076.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -79.240.000 -76.907.000 -50.299.000 -35.231.000 -56.076.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.396.000 78.620.000 68.742.000 44.439.000 5.591.000
Sum omløpsmidler 84.814.000 138.234.000 101.350.000 173.651.000 80.845.000
Sum eiendeler 141.210.000 216.854.000 170.092.000 218.090.000 86.436.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 126.008.000 200.371.000 148.578.000 193.854.000 63.572.000
Sum langsiktig gjeld 0 600.000 1.800.000 3.000.000 4.200.000
Sum kortsiktig gjeld 15.200.000 15.883.000 19.713.000 21.236.000 18.665.000
Sum gjeld og egenkapital 141.208.000 216.854.000 170.091.000 218.090.000 86.437.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.988.000 1.038.000 1.107.000 216.000 162.000
Andre inntekter 490.000 526.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.478.000 1.564.000 1.107.000 216.000 162.000
Varekostnad -2.075.000 -1.488.000 -7.400.000 0 -274.000
Lønninger 0 0 0 0 -15.907.000
Avskrivning -24.928.000 -844.000 -909.000 -571.000 -1.294.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.562.000 -78.311.000 -45.608.000 -36.849.000 -37.583.000
Driftskostnader -84.565.000 -80.643.000 -53.917.000 -37.420.000 -55.058.000
Driftsresultat -81.087.000 -79.079.000 -52.810.000 -37.204.000 -54.897.000
Finansinntekter 1.546.000 2.135.000 4.504.000 3.069.000 3.279.000
Finanskostnader 301.000 35.000 -1.993.000 -1.096.000 -4.125.000
Finans 1.847.000 2.170.000 2.511.000 1.973.000 -846.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -79.240.000 -76.907.000 -50.299.000 -35.231.000 -56.076.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 53.914.000 75.783.000 67.375.000 42.514.000 5.015.000
Fast eiendom 0 0 106.000 287.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.162.000 1.517.000 1.146.000 1.615.000 576.000
Sum varige driftsmidler 1.162.000 1.517.000 1.252.000 1.902.000 576.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.320.000 1.320.000 115.000 23.000 0
Sum anleggsmidler 56.396.000 78.620.000 68.742.000 44.439.000 5.591.000
Varebeholdning 7.728.000 7.372.000 1.781.000 0 0
Kundefordringer 1.072.000 188.000 392.000 0 126.000
Andre fordringer 5.428.000 6.930.000 5.967.000 7.564.000 6.619.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 70.586.000 123.745.000 93.210.000 166.087.000 74.099.000
Sum omløpsmidler 84.814.000 138.234.000 101.350.000 173.651.000 80.845.000
Sum eiendeler 141.210.000 216.854.000 170.092.000 218.090.000 86.436.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 126.008.000 200.371.000 148.578.000 193.854.000 63.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 600.000 1.800.000 3.000.000 4.200.000
Leverandørgjeld 3.719.000 5.561.000 7.171.000 9.428.000 3.287.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.626.000 1.887.000 1.092.000 1.675.000 1.302.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.855.000 8.435.000 11.450.000 10.133.000 14.076.000
Sum kortsiktig gjeld 15.200.000 15.883.000 19.713.000 21.236.000 18.665.000
Sum gjeld og egenkapital 141.208.000 216.854.000 170.091.000 218.090.000 86.437.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.614.000 122.351.000 81.637.000 152.415.000 62.180.000
Likviditetsgrad 1 5.6 8.7 5.1 8.2 4.3
Likviditetsgrad 2 5.1 8.2 5.1 8.2 4.4
Soliditet 89.2 92.4 87.4 88.9 73.5
Resultatgrad -2331.4 -5056.2 -4770.6 -17224.1 -33887.0
Rentedekningsgrad 269.4 2259.4 -26.5 -33.9 -12.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet -56.3 -35.5 -28.4 -15.7 -59.7
Signatur
26.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM
I FELLESSKAP.
Prokurister
26.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex