Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Polargodt Svalbard As
Juridisk navn:  Polargodt Svalbard As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Skinnboden AS c/o Skinnboden AS Fax:
9170 Longyearbyen 9170 Longyearbyen
Fylke: Kommune:
Svalbard Svalbard
Org.nr: 919687517
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/18/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-96.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 52.000 0
Resultat: -29.000 0
Egenkapital: 1.000 30.000
Regnskap for  Polargodt Svalbard As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 52.000 0
Driftskostnader -81.000 0
Driftsresultat -29.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -29.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -29.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 30.000
Sum eiendeler 1.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 0
Sum egenkapital 1.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 52.000 0
Varekostnad -5.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -76.000 0
Driftskostnader -81.000 0
Driftsresultat -29.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -29.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.000 30.000
Sum eiendeler 1.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 0
Sum egenkapital 1.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 30.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad -55.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
10.10.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex