Poj Mekaniske AS
Juridisk navn:  Poj Mekaniske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90628023
Rondegata 5 Rondegata 5 Fax: 69326345
1723 Sarpsborg 1723 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 980586987
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/3/1999 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.66%
Resultat  
  
-825%
Egenkapital  
  
-35.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 475.000 488.000 477.000 488.000 418.000
Resultat: -29.000 4.000 -26.000 -1.000 -1.000
Egenkapital: -111.000 -82.000 -85.000 -59.000 -58.000
Regnskap for  Poj Mekaniske AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 475.000 488.000 477.000 488.000 418.000
Driftskostnader -504.000 -482.000 -501.000 -487.000 -417.000
Driftsresultat -29.000 5.000 -25.000 1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -29.000 4.000 -26.000 -1.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 4.000 -26.000 -1.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 20.000 17.000 26.000 41.000
Sum eiendeler 1.000 20.000 17.000 26.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -211.000 -181.000 -185.000 -159.000 -158.000
Sum egenkapital -111.000 -82.000 -85.000 -59.000 -58.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 112.000 102.000 102.000 85.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 21.000 17.000 26.000 41.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 475.000 488.000 477.000 488.000 418.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 475.000 488.000 477.000 488.000 418.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -345.000 -335.000 -373.000 -314.000 -360.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -159.000 -147.000 -128.000 -173.000 -57.000
Driftskostnader -504.000 -482.000 -501.000 -487.000 -417.000
Driftsresultat -29.000 5.000 -25.000 1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 4.000 -26.000 -1.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 15.000 11.000 24.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 5.000 6.000 2.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.000 20.000 17.000 26.000 41.000
Sum eiendeler 1.000 20.000 17.000 26.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -211.000 -181.000 -185.000 -159.000 -158.000
Sum egenkapital -111.000 -82.000 -85.000 -59.000 -58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 6.000 6.000 21.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 54.000 67.000 33.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 42.000 29.000 31.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 112.000 102.000 102.000 85.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 21.000 17.000 26.000 41.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -111.000 -82.000 -85.000 -59.000 -58.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 0.2 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0 0.2 0.2 0.3 0.5
Soliditet -226.9 -141.5
Resultatgrad -6.1 1 -5.2 0.2 0.0
Rentedekningsgrad 2.5 1 0.0
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.4 -1.7
Total kapitalrentabilitet 2 -147.1 3.8 0.0
Signatur
16.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex