Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Platech AS
Juridisk navn:  Platech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33020300
Raveien 310 Raveien 310 Fax: 33020301
3184 Borre 3184 Borre
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 975333396
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 8/22/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Børresen & Wiersda
Utvikling:
Omsetning  
  
9.67%
Resultat  
  
22.58%
Egenkapital  
  
-3.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 32.287.000 29.439.000 25.284.000 24.787.000 34.098.000
Resultat: 4.946.000 4.035.000 4.795.000 1.840.000 6.993.000
Egenkapital: 3.701.000 3.847.000 4.940.000 5.320.000 3.961.000
Regnskap for  Platech AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 32.287.000 29.439.000 25.284.000 24.787.000 34.098.000
Driftskostnader -27.299.000 -25.411.000 -20.493.000 -22.912.000 -27.072.000
Driftsresultat 4.989.000 4.028.000 4.790.000 1.876.000 7.025.000
Finansinntekter 44.000 25.000 21.000 9.000 30.000
Finanskostnader -88.000 -18.000 -17.000 -45.000 -62.000
Finans -44.000 7.000 4.000 -36.000 -32.000
Resultat før skatt 4.946.000 4.035.000 4.795.000 1.840.000 6.993.000
Skattekostnad -1.092.000 -948.000 -1.174.000 -480.000 -1.932.000
Årsresultat 3.854.000 3.087.000 3.620.000 1.359.000 5.061.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.404.000 1.093.000 1.186.000 1.437.000 1.639.000
Sum omløpsmidler 11.328.000 11.508.000 12.508.000 7.046.000 12.983.000
Sum eiendeler 17.732.000 12.601.000 13.694.000 8.483.000 14.622.000
Sum opptjent egenkapital 3.101.000 3.247.000 4.340.000 4.720.000 3.361.000
Sum egenkapital 3.701.000 3.847.000 4.940.000 5.320.000 3.961.000
Sum langsiktig gjeld 5.204.000 0 0 0 292.000
Sum kortsiktig gjeld 8.827.000 8.754.000 8.753.000 3.163.000 10.370.000
Sum gjeld og egenkapital 17.732.000 12.601.000 13.693.000 8.483.000 14.623.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.217.000 29.279.000 25.284.000 24.662.000 34.098.000
Andre inntekter 70.000 159.000 0 125.000 0
Driftsinntekter 32.287.000 29.439.000 25.284.000 24.787.000 34.098.000
Varekostnad -11.259.000 -10.579.000 -8.082.000 -8.453.000 -11.790.000
Lønninger -9.875.000 -9.296.000 -7.854.000 -9.210.000 -9.429.000
Avskrivning -706.000 -431.000 -423.000 -576.000 -613.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.459.000 -5.105.000 -4.134.000 -4.673.000 -5.240.000
Driftskostnader -27.299.000 -25.411.000 -20.493.000 -22.912.000 -27.072.000
Driftsresultat 4.989.000 4.028.000 4.790.000 1.876.000 7.025.000
Finansinntekter 44.000 25.000 21.000 9.000 30.000
Finanskostnader -88.000 -18.000 -17.000 -45.000 -62.000
Finans -44.000 7.000 4.000 -36.000 -32.000
Konsernbidrag 0 -180.000 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 0 -3.500.000
Årsresultat 3.854.000 3.087.000 3.620.000 1.359.000 5.061.000
Balanse detaljer          
Goodwill 64.000 101.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 170.000 379.000 363.000 324.000 448.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 101.000 47.000 59.000 0 0
Driftsløsøre 5.853.000 409.000 742.000 1.083.000 1.135.000
Sum varige driftsmidler 5.954.000 456.000 801.000 1.083.000 1.135.000
Sum finansielle anleggsmidler 280.000 258.000 22.000 30.000 56.000
Sum anleggsmidler 6.404.000 1.093.000 1.186.000 1.437.000 1.639.000
Varebeholdning 1.465.000 1.356.000 1.600.000 1.563.000 2.051.000
Kundefordringer 3.970.000 4.707.000 3.652.000 2.279.000 8.844.000
Andre fordringer 161.000 77.000 21.000 11.000 129.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.733.000 5.369.000 7.235.000 3.192.000 1.959.000
Sum omløpsmidler 11.328.000 11.508.000 12.508.000 7.046.000 12.983.000
Sum eiendeler 17.732.000 12.601.000 13.694.000 8.483.000 14.622.000
Sum opptjent egenkapital 3.101.000 3.247.000 4.340.000 4.720.000 3.361.000
Sum egenkapital 3.701.000 3.847.000 4.940.000 5.320.000 3.961.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 234.000 234.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.204.000 0 0 0 292.000
Leverandørgjeld 1.043.000 1.067.000 1.306.000 557.000 1.449.000
Betalbar skatt 919.000 810.000 1.214.000 356.000 1.976.000
Skyldig offentlige avgifter 1.403.000 1.464.000 1.268.000 1.126.000 2.011.000
Utbytte -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 0 -3.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.228.000 1.180.000 965.000 1.123.000 1.433.000
Sum kortsiktig gjeld 8.827.000 8.754.000 8.753.000 3.163.000 10.370.000
Sum gjeld og egenkapital 17.732.000 12.601.000 13.693.000 8.483.000 14.623.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.501.000 2.754.000 3.755.000 3.883.000 2.613.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 2.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.2 1.7 1.1
Soliditet 20.9 30.5 36.1 62.7 27.1
Resultatgrad 15.5 13.7 18.9 7.6 20.6
Rentedekningsgrad 56.7 223.8 281.8 41.7 113.8
Gjeldsgrad 3.8 2.3 1.8 0.6 2.7
Total kapitalrentabilitet 28.4 32.2 35.1 22.2 48.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex