Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Plan- Og Bygg Konsulent As
Juridisk navn:  Plan- Og Bygg Konsulent As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lundekroken 21 Lundekroken 21 Fax:
3940 Porsgrunn 3940 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 913623428
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/11/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aabjørnsrød Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-66.67%
Egenkapital  
  
-6.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Egenkapital: 73.000 78.000 82.000 85.000 87.000
Regnskap for  Plan- Og Bygg Konsulent As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Driftsresultat -5.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 60.000 10.000 0 0
Sum omløpsmidler 13.000 18.000 72.000 85.000 87.000
Sum eiendeler 73.000 78.000 82.000 85.000 87.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -22.000 -19.000 -15.000 -13.000
Sum egenkapital 73.000 78.000 82.000 85.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 73.000 78.000 81.000 85.000 87.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Driftskostnader -5.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Driftsresultat -5.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 60.000 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 60.000 60.000 10.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 18.000 72.000 85.000 87.000
Sum omløpsmidler 13.000 18.000 72.000 85.000 87.000
Sum eiendeler 73.000 78.000 82.000 85.000 87.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -22.000 -19.000 -15.000 -13.000
Sum egenkapital 73.000 78.000 82.000 85.000 87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 73.000 78.000 81.000 85.000 87.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 18.000 72.000 85.000 87.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.8 -3.8 -3.7 -2.4 -3.4
Signatur
24.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex