Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pizzatorget AS
Juridisk navn:  Pizzatorget AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48155070
C/O Ligo Handel As Luramyrveien 65 Gamle Stokkavei 1 Fax:
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 986679979
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/20/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ligo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.25%
Resultat  
  
-64.59%
Egenkapital  
  
-1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.579.000 3.588.000 3.350.000 3.540.000 1.690.000
Resultat: -423.000 -257.000 -445.000 -309.000 -549.000
Egenkapital: 99.000 100.000 100.000 167.000 145.000
Regnskap for  Pizzatorget AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.579.000 3.588.000 3.350.000 3.540.000 1.690.000
Driftskostnader -3.998.000 -3.835.000 -3.760.000 -3.769.000 -2.191.000
Driftsresultat -418.000 -247.000 -411.000 -229.000 -501.000
Finansinntekter 11.000 5.000 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -15.000 -34.000 -80.000 -48.000
Finans -6.000 -10.000 -34.000 -80.000 -48.000
Resultat før skatt -423.000 -257.000 -445.000 -309.000 -549.000
Skattekostnad 93.000 59.000 107.000 78.000 250.000
Årsresultat -331.000 -198.000 -338.000 -231.000 -299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 370.000 429.000 495.000 565.000 641.000
Sum omløpsmidler 987.000 1.025.000 466.000 715.000 1.779.000
Sum eiendeler 1.357.000 1.454.000 961.000 1.280.000 2.420.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 99.000 100.000 100.000 167.000 145.000
Sum langsiktig gjeld 375.000 475.000 0 21.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 884.000 879.000 861.000 1.093.000 2.260.000
Sum gjeld og egenkapital 1.358.000 1.454.000 961.000 1.281.000 2.420.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.579.000 3.588.000 3.350.000 3.540.000 1.682.000
Andre inntekter 0 0 0 0 8.000
Driftsinntekter 3.579.000 3.588.000 3.350.000 3.540.000 1.690.000
Varekostnad -1.145.000 -1.079.000 -1.051.000 -1.131.000 -593.000
Lønninger -1.251.000 -1.229.000 -1.286.000 -1.359.000 -879.000
Avskrivning -66.000 -66.000 -67.000 -79.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.536.000 -1.461.000 -1.356.000 -1.200.000 -620.000
Driftskostnader -3.998.000 -3.835.000 -3.760.000 -3.769.000 -2.191.000
Driftsresultat -418.000 -247.000 -411.000 -229.000 -501.000
Finansinntekter 11.000 5.000 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -15.000 -34.000 -80.000 -48.000
Finans -6.000 -10.000 -34.000 -80.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -331.000 -198.000 -338.000 -231.000 -299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 160.000 190.000 219.000 248.000 277.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 203.000 240.000 276.000 314.000 364.000
Sum varige driftsmidler 363.000 429.000 495.000 562.000 641.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 0 0 3.000 0
Sum anleggsmidler 370.000 429.000 495.000 565.000 641.000
Varebeholdning 33.000 64.000 36.000 46.000 35.000
Kundefordringer 3.000 24.000 39.000 53.000 66.000
Andre fordringer 111.000 110.000 1.000 240.000 633.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 44.000 33.000 39.000 39.000
Sum omløpsmidler 987.000 1.025.000 466.000 715.000 1.779.000
Sum eiendeler 1.357.000 1.454.000 961.000 1.280.000 2.420.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 99.000 100.000 100.000 167.000 145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 21.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 375.000 475.000 0 21.000 15.000
Leverandørgjeld 693.000 661.000 355.000 332.000 959.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 80.000 91.000 122.000 116.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 127.000 384.000 645.000 1.226.000
Sum kortsiktig gjeld 884.000 879.000 861.000 1.093.000 2.260.000
Sum gjeld og egenkapital 1.358.000 1.454.000 961.000 1.281.000 2.420.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 103.000 146.000 -395.000 -378.000 -481.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 0.5 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.5 0.6 0.8
Soliditet 7.3 6.9 10.4 1 6.0
Resultatgrad -11.7 -6.9 -12.3 -6.5 -29.6
Rentedekningsgrad -24.6 -16.5 -12.1 -2.9 -10.4
Gjeldsgrad 12.7 13.5 8.6 6.7 15.7
Total kapitalrentabilitet -16.6 -42.8 -17.9 -20.7
Signatur
26.04.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.08.2014
PROKURA
JELSA JAN HENRIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex