Phg-eigendom As
Juridisk navn:  Phg-eigendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sæssberget 16 Sæssberget 16 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 999127835
Aksjekapital: 466.000 NOK
Etableringsdato: 10/22/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vanylven Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
5.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 360.000 360.000 360.000 404.000 186.000
Resultat: 20.000 10.000 0 3.000 -76.000
Egenkapital: 370.000 351.000 340.000 340.000 337.000
Regnskap for  Phg-eigendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 360.000 360.000 360.000 404.000 186.000
Driftskostnader -215.000 -226.000 -232.000 -240.000 -224.000
Driftsresultat 145.000 134.000 129.000 164.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -125.000 -124.000 -128.000 -161.000 -39.000
Finans -125.000 -124.000 -128.000 -161.000 -39.000
Resultat før skatt 20.000 10.000 0 3.000 -76.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 10.000 0 3.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.579.000 3.752.000 3.848.000 3.742.000 3.902.000
Sum omløpsmidler 564.000 539.000 407.000 210.000 100.000
Sum eiendeler 4.143.000 4.291.000 4.255.000 3.952.000 4.002.000
Sum opptjent egenkapital -85.000 -105.000 -115.000 -116.000 -119.000
Sum egenkapital 370.000 351.000 340.000 340.000 337.000
Sum langsiktig gjeld 3.638.000 3.776.000 3.536.000 3.281.000 3.025.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 164.000 379.000 332.000 641.000
Sum gjeld og egenkapital 4.144.000 4.291.000 4.256.000 3.953.000 4.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 3.000 6.000
Andre inntekter 360.000 360.000 360.000 401.000 180.000
Driftsinntekter 360.000 360.000 360.000 404.000 186.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -173.000 -173.000 -164.000 -160.000 -160.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -53.000 -68.000 -80.000 -64.000
Driftskostnader -215.000 -226.000 -232.000 -240.000 -224.000
Driftsresultat 145.000 134.000 129.000 164.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -125.000 -124.000 -128.000 -161.000 -39.000
Finans -125.000 -124.000 -128.000 -161.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 10.000 0 3.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.579.000 3.752.000 3.848.000 3.742.000 3.902.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.579.000 3.752.000 3.848.000 3.742.000 3.902.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.579.000 3.752.000 3.848.000 3.742.000 3.902.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 451.000 435.000 247.000 -20.000 63.000
Andre fordringer 78.000 45.000 117.000 228.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 58.000 42.000 1.000 5.000
Sum omløpsmidler 564.000 539.000 407.000 210.000 100.000
Sum eiendeler 4.143.000 4.291.000 4.255.000 3.952.000 4.002.000
Sum opptjent egenkapital -85.000 -105.000 -115.000 -116.000 -119.000
Sum egenkapital 370.000 351.000 340.000 340.000 337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.638.000 3.776.000 3.536.000 3.281.000 3.025.000
Leverandørgjeld -3.000 37.000 5.000 5.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 5.000 13.000 7.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 121.000 361.000 319.000 612.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 164.000 379.000 332.000 641.000
Sum gjeld og egenkapital 4.144.000 4.291.000 4.256.000 3.953.000 4.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 429.000 375.000 28.000 -122.000 -541.000
Likviditetsgrad 1 4.2 3.3 1.1 0.6 0.2
Likviditetsgrad 2 4.2 3.3 1.1 0.7 0.2
Soliditet 8.9 8.2 8 8.6 8.4
Resultatgrad 40.3 37.2 35.8 40.6 -20.4
Rentedekningsgrad 1.2 1.1 1 1.0 -1.0
Gjeldsgrad 10.2 11.2 11.5 10.6 10.9
Total kapitalrentabilitet 3.5 3.1 3 4.1 -0.9
Signatur
13.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex