Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Phe Holding As
Juridisk navn:  Phe Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55999000
Florvågvegen 39 Florvågvegen 39 Fax: 55999381
5305 Florvåg 5305 Florvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 919371765
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/3/1967 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.29%
Resultat  
  
13.67%
Egenkapital  
  
237.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 136.501.000 104.771.000 119.804.000 154.832.000 132.278.000
Resultat: 119.591.000 105.211.000 120.419.000 156.844.000 159.967.000
Egenkapital: 3.914.000 1.161.000 45.001.000 45.000.000 100.431.000
Regnskap for  Phe Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 136.501.000 104.771.000 119.804.000 154.832.000 132.278.000
Driftskostnader -17.375.000 -35.000 -13.000 -52.000 -91.000
Driftsresultat 119.126.000 104.737.000 119.791.000 154.780.000 132.187.000
Finansinntekter 467.000 474.000 628.000 2.063.000 27.779.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 466.000 474.000 628.000 2.063.000 27.779.000
Resultat før skatt 119.591.000 105.211.000 120.419.000 156.844.000 159.967.000
Skattekostnad -27.519.000 -25.250.000 -30.104.000 -42.608.000 -36.994.000
Årsresultat 92.073.000 79.960.000 90.315.000 114.236.000 122.972.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 291.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 125.276.000 150.223.000 165.435.000 201.655.000 370.507.000
Sum eiendeler 125.567.000 150.223.000 165.435.000 201.655.000 370.507.000
Sum opptjent egenkapital 2.914.000 161.000 1.000 0 55.431.000
Sum egenkapital 3.914.000 1.161.000 45.001.000 45.000.000 100.431.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 12.000 15.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 121.654.000 149.053.000 120.422.000 156.639.000 270.055.000
Sum gjeld og egenkapital 125.568.000 150.223.000 165.435.000 201.654.000 370.507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 136.501.000 104.771.000 119.804.000 154.832.000 132.278.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 136.501.000 104.771.000 119.804.000 154.832.000 132.278.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -12.595.000 0 0 0 0
Avskrivning -23.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.757.000 -35.000 -13.000 -52.000 -91.000
Driftskostnader -17.375.000 -35.000 -13.000 -52.000 -91.000
Driftsresultat 119.126.000 104.737.000 119.791.000 154.780.000 132.187.000
Finansinntekter 467.000 474.000 628.000 2.063.000 27.779.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 466.000 474.000 628.000 2.063.000 27.779.000
Konsernbidrag -89.320.000 -79.800.000 -90.314.000 -114.267.000 -233.010.000
Utbytte 0 0 0 -55.400.000 0
Årsresultat 92.073.000 79.960.000 90.315.000 114.236.000 122.972.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 158.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 133.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 291.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 748.000 0 0 6.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 1.760.000 2.080.000
Sum omløpsmidler 125.276.000 150.223.000 165.435.000 201.655.000 370.507.000
Sum eiendeler 125.567.000 150.223.000 165.435.000 201.655.000 370.507.000
Sum opptjent egenkapital 2.914.000 161.000 1.000 0 55.431.000
Sum egenkapital 3.914.000 1.161.000 45.001.000 45.000.000 100.431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 9.000 12.000 15.000 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 116.000.000 105.000.000 120.419.000 156.530.000 270.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 12.000 15.000 21.000
Leverandørgjeld 33.000 0 0 0 25.000
Betalbar skatt 1.006.000 53.000 3.000 89.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 676.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -55.400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.939.000 44.000.000 0 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 121.654.000 149.053.000 120.422.000 156.639.000 270.055.000
Sum gjeld og egenkapital 125.568.000 150.223.000 165.435.000 201.654.000 370.507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.622.000 1.170.000 45.013.000 45.016.000 100.452.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.4 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1 1 1.4 1.3 1.4
Soliditet 3.1 0.8 27.2 22.3 27.1
Resultatgrad 87.3 1 1 100.0 99.9
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 31.1 128.4 2.7 3.5 2.7
Total kapitalrentabilitet 95.2 7 72.8 77.8 43.2
Signatur
04.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER SAMMEN MED ETT
STYREMEDLEM.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex