Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pg Demo & Salgssuport As
Juridisk navn:  Pg Demo & Salgssuport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hallheimslien 21 Hallheimslien 21 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912001067
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Interonline Citar Regnskap Dan Frode
Utvikling:
Omsetning  
  
793.72%
Resultat  
  
233.33%
Egenkapital  
  
71.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.707.000 191.000 -25.000 115.000 56.000
Resultat: 50.000 15.000 17.000 47.000 35.000
Egenkapital: 118.000 69.000 54.000 37.000 14.000
Regnskap for  Pg Demo & Salgssuport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.707.000 191.000 -25.000 115.000 56.000
Driftskostnader -1.657.000 -176.000 42.000 -67.000 -24.000
Driftsresultat 50.000 15.000 17.000 47.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -6.000
Finans 0 0 0 0 3.000
Resultat før skatt 50.000 15.000 17.000 47.000 35.000
Skattekostnad 0 0 0 -25.000 0
Årsresultat 50.000 15.000 17.000 23.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 75.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 536.000 294.000 70.000 89.000 26.000
Sum eiendeler 536.000 369.000 70.000 89.000 26.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 52.000 37.000 20.000 -2.000
Sum egenkapital 118.000 69.000 54.000 37.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 418.000 301.000 16.000 52.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 537.000 370.000 70.000 89.000 27.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.707.000 191.000 -25.000 115.000 56.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.707.000 191.000 -25.000 115.000 56.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -259.000 0 0 0 0
Avskrivning -35.000 -23.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.363.000 -153.000 42.000 -67.000 -24.000
Driftskostnader -1.657.000 -176.000 42.000 -67.000 -24.000
Driftsresultat 50.000 15.000 17.000 47.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -6.000
Finans 0 0 0 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 15.000 17.000 23.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 75.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 75.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 75.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 301.000 239.000 6.000 0 4.000
Andre fordringer 129.000 54.000 8.000 54.000 6.000
Sum investeringer 100.000 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 1.000 56.000 35.000 16.000
Sum omløpsmidler 536.000 294.000 70.000 89.000 26.000
Sum eiendeler 536.000 369.000 70.000 89.000 26.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 52.000 37.000 20.000 -2.000
Sum egenkapital 118.000 69.000 54.000 37.000 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 360.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 7.000 0 28.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 293.000 16.000 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 418.000 301.000 16.000 52.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 537.000 370.000 70.000 89.000 27.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 -7.000 54.000 37.000 14.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 4.4 1.7 2.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1 4.4 1.8 2.2
Soliditet 2 18.6 77.1 41.6 53.8
Resultatgrad 2.9 7.9 40.9 57.1
Rentedekningsgrad 6.8
Gjeldsgrad 3.5 4.4 0.3 1.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 9.3 4.1 24.3 52.8 157.7
Signatur
18.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex