Petersens Handleri As
Juridisk navn:  Petersens Handleri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56596158
Postboks 63 Konsul Jebsensgata 4 Fax: 56596766
5721 Dalekvam 5722 Dalekvam
Fylke: Kommune:
Vestland Vaksdal
Org.nr: 911302993
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/6/1925 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.23%
Resultat  
  
142.86%
Egenkapital  
  
6.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.171.000 2.103.000 2.082.000 2.061.000 1.701.000
Resultat: 45.000 -105.000 122.000 100.000 -8.000
Egenkapital: -639.000 -683.000 -579.000 -701.000 -802.000
Regnskap for  Petersens Handleri As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.171.000 2.103.000 2.082.000 2.061.000 1.701.000
Driftskostnader -2.117.000 -2.204.000 -1.953.000 -1.946.000 -1.674.000
Driftsresultat 53.000 -101.000 129.000 115.000 28.000
Finansinntekter 0 4.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader -8.000 -8.000 -10.000 -17.000 -36.000
Finans -8.000 -4.000 -6.000 -15.000 -36.000
Resultat før skatt 45.000 -105.000 122.000 100.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 -105.000 122.000 100.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 62.000 72.000 83.000 94.000
Sum omløpsmidler 485.000 475.000 628.000 564.000 550.000
Sum eiendeler 539.000 537.000 700.000 647.000 644.000
Sum opptjent egenkapital -947.000 -991.000 -887.000 -1.009.000 -1.110.000
Sum egenkapital -639.000 -683.000 -579.000 -701.000 -802.000
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 92.000 173.000 249.000
Sum kortsiktig gjeld 1.177.000 1.213.000 1.186.000 1.175.000 1.196.000
Sum gjeld og egenkapital 538.000 537.000 699.000 647.000 643.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.902.000 1.807.000 1.690.000 1.624.000 1.701.000
Andre inntekter 269.000 296.000 392.000 437.000 0
Driftsinntekter 2.171.000 2.103.000 2.082.000 2.061.000 1.701.000
Varekostnad -1.098.000 -1.252.000 -991.000 -1.001.000 -780.000
Lønninger -724.000 -671.000 -575.000 -561.000 -504.000
Avskrivning -8.000 -10.000 -11.000 -11.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -293.000 -271.000 -376.000 -373.000 -375.000
Driftskostnader -2.117.000 -2.204.000 -1.953.000 -1.946.000 -1.674.000
Driftsresultat 53.000 -101.000 129.000 115.000 28.000
Finansinntekter 0 4.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader -8.000 -8.000 -10.000 -17.000 -36.000
Finans -8.000 -4.000 -6.000 -15.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 -105.000 122.000 100.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 42.000 51.000 61.000 71.000
Sum varige driftsmidler 51.000 59.000 69.000 80.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 54.000 62.000 72.000 83.000 94.000
Varebeholdning 361.000 355.000 319.000 276.000 271.000
Kundefordringer 0 6.000 12.000 17.000 14.000
Andre fordringer 27.000 0 8.000 68.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 97.000 114.000 289.000 203.000 201.000
Sum omløpsmidler 485.000 475.000 628.000 564.000 550.000
Sum eiendeler 539.000 537.000 700.000 647.000 644.000
Sum opptjent egenkapital -947.000 -991.000 -887.000 -1.009.000 -1.110.000
Sum egenkapital -639.000 -683.000 -579.000 -701.000 -802.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 940.000 874.000 872.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 92.000 173.000 249.000
Leverandørgjeld 17.000 202.000 189.000 134.000 275.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 105.000 73.000 69.000 57.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 115.000 65.000 57.000 985.000 852.000
Sum kortsiktig gjeld 1.177.000 1.213.000 1.186.000 1.175.000 1.196.000
Sum gjeld og egenkapital 538.000 537.000 699.000 647.000 643.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -692.000 -738.000 -558.000 -611.000 -646.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3
Soliditet -118.8 -127.2 -82.8 -108.3 -124.7
Resultatgrad 2.4 -4.8 6.2 5.6 1.6
Rentedekningsgrad 6.6 -12.6 12.9 6.8 0.8
Gjeldsgrad -1.8 -1.8 -2.2 -1.9 -1.8
Total kapitalrentabilitet 9.9 -18.1 1 18.1 4.4
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex