Petersen Og Skogheim Servicesenter As
Juridisk navn:  Petersen Og Skogheim Servicesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62543000
Postboks 4076 Midtstranda Fax: 62543001
2307 Hamar 2307 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 985072000
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 11/4/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Lokal Revisjon AS
Regnskapsfører: Stange Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.49%
Resultat  
  
-1.2%
Egenkapital  
  
0.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.131.000 14.642.000 15.301.000 16.361.000 15.756.000
Resultat: 738.000 747.000 793.000 954.000 1.308.000
Egenkapital: 3.232.000 3.231.000 2.970.000 2.676.000 2.467.000
Regnskap for  Petersen Og Skogheim Servicesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.131.000 14.642.000 15.301.000 16.361.000 15.756.000
Driftskostnader -13.440.000 -13.942.000 -14.545.000 -15.433.000 -14.487.000
Driftsresultat 690.000 701.000 756.000 928.000 1.270.000
Finansinntekter 50.000 47.000 46.000 28.000 41.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -9.000 -2.000 -3.000
Finans 47.000 46.000 37.000 26.000 38.000
Resultat før skatt 738.000 747.000 793.000 954.000 1.308.000
Skattekostnad -177.000 -186.000 -199.000 -245.000 -367.000
Årsresultat 561.000 561.000 594.000 709.000 940.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 249.000 301.000 313.000 293.000 319.000
Sum omløpsmidler 5.386.000 5.022.000 5.115.000 5.169.000 5.024.000
Sum eiendeler 5.635.000 5.323.000 5.428.000 5.462.000 5.343.000
Sum opptjent egenkapital 3.130.000 3.129.000 2.868.000 2.574.000 2.365.000
Sum egenkapital 3.232.000 3.231.000 2.970.000 2.676.000 2.467.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.403.000 2.092.000 2.458.000 2.785.000 2.876.000
Sum gjeld og egenkapital 5.635.000 5.323.000 5.428.000 5.461.000 5.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.131.000 14.642.000 15.301.000 16.361.000 15.756.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.131.000 14.642.000 15.301.000 16.361.000 15.756.000
Varekostnad -5.167.000 -5.621.000 -5.882.000 -6.572.000 -5.998.000
Lønninger -5.048.000 -4.786.000 -5.341.000 -5.375.000 -5.263.000
Avskrivning -107.000 -147.000 -176.000 -147.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.118.000 -3.388.000 -3.146.000 -3.339.000 -3.073.000
Driftskostnader -13.440.000 -13.942.000 -14.545.000 -15.433.000 -14.487.000
Driftsresultat 690.000 701.000 756.000 928.000 1.270.000
Finansinntekter 50.000 47.000 46.000 28.000 41.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -9.000 -2.000 -3.000
Finans 47.000 46.000 37.000 26.000 38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -560.000 -300.000 -300.000 -500.000 -500.000
Årsresultat 561.000 561.000 594.000 709.000 940.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 249.000 301.000 313.000 293.000 319.000
Sum varige driftsmidler 249.000 301.000 313.000 293.000 319.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 249.000 301.000 313.000 293.000 319.000
Varebeholdning 1.192.000 1.284.000 1.556.000 1.342.000 1.178.000
Kundefordringer 582.000 204.000 588.000 647.000 860.000
Andre fordringer 270.000 68.000 63.000 35.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.342.000 3.466.000 2.908.000 3.145.000 2.914.000
Sum omløpsmidler 5.386.000 5.022.000 5.115.000 5.169.000 5.024.000
Sum eiendeler 5.635.000 5.323.000 5.428.000 5.462.000 5.343.000
Sum opptjent egenkapital 3.130.000 3.129.000 2.868.000 2.574.000 2.365.000
Sum egenkapital 3.232.000 3.231.000 2.970.000 2.676.000 2.467.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 472.000 544.000 723.000 864.000 657.000
Betalbar skatt 177.000 186.000 199.000 245.000 367.000
Skyldig offentlige avgifter 597.000 547.000 684.000 583.000 791.000
Utbytte -560.000 -300.000 -300.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 596.000 515.000 552.000 594.000 560.000
Sum kortsiktig gjeld 2.403.000 2.092.000 2.458.000 2.785.000 2.876.000
Sum gjeld og egenkapital 5.635.000 5.323.000 5.428.000 5.461.000 5.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.983.000 2.930.000 2.657.000 2.384.000 2.148.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.4 2.1 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.4 1.4 1.4
Soliditet 57.4 60.7 54.7 4 46.2
Resultatgrad 4.9 4.8 4.9 5.7 8.1
Rentedekningsgrad 2 7 8 4 437.0
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.8 1 1.2
Total kapitalrentabilitet 13.1 14.1 14.8 17.5 24.5
Signatur
11.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex