Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Petersen Invest As
Juridisk navn:  Petersen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sagveien 4B Sagveien 4B Fax:
3074 Sande I Vestfold 3074 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 920444504
Aksjekapital: 45.000 NOK
Etableringsdato: 1/28/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 -6.000
Egenkapital: 39.000 39.000
Regnskap for  Petersen Invest As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 -6.000
Driftsresultat 0 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 -6.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 37.000
Sum omløpsmidler 2.000 2.000
Sum eiendeler 39.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000
Sum egenkapital 39.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 39.000 39.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -6.000
Driftskostnader 0 -6.000
Driftsresultat 0 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 37.000 37.000
Sum anleggsmidler 37.000 37.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 2.000 2.000
Sum eiendeler 39.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000
Sum egenkapital 39.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 39.000 39.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 2.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 -15.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex