Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Personellservice AS
Juridisk navn:  Personellservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23114870
Postboks 9337 Grønland Lilletorget 1 Fax: 23114878
0135 Oslo 184 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 924885149
Aksjekapital: 252.000 NOK
Etableringsdato: 1/21/1971
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
40%
Egenkapital  
  
2.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 7.000 5.000 6.000 -16.000 -1.000
Egenkapital: 296.000 289.000 285.000 279.000 295.000
Regnskap for  Personellservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -21.000 -9.000
Driftsresultat 0 0 0 -21.000 -9.000
Finansinntekter 7.000 5.000 6.000 5.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 5.000 6.000 5.000 7.000
Resultat før skatt 7.000 5.000 6.000 -16.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 5.000 6.000 -16.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 296.000 289.000 413.000 303.000 295.000
Sum eiendeler 296.000 289.000 413.000 303.000 295.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 296.000 289.000 285.000 279.000 295.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 128.000 25.000 0
Sum gjeld og egenkapital 296.000 289.000 413.000 304.000 295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -21.000 -9.000
Driftskostnader 0 0 0 -21.000 -9.000
Driftsresultat 0 0 0 -21.000 -9.000
Finansinntekter 7.000 5.000 6.000 5.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 5.000 6.000 5.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 5.000 6.000 -16.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 296.000 289.000 413.000 303.000 295.000
Sum omløpsmidler 296.000 289.000 413.000 303.000 295.000
Sum eiendeler 296.000 289.000 413.000 303.000 295.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 296.000 289.000 285.000 279.000 295.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 128.000 25.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 128.000 25.000 0
Sum gjeld og egenkapital 296.000 289.000 413.000 304.000 295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 296.000 289.000 285.000 278.000 295.000
Likviditetsgrad 1 3.2 12.1
Likviditetsgrad 2 0 0 3.2 12.1 0.0
Soliditet 1 1 6 91.8 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.4 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.4 1.7 1.5 -5.3 -0.7
Signatur
24.06.2021
STYRETS FORMANN ELLER 2 AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
21.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex