Permafrost Design AS
Juridisk navn:  Permafrost Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23240450
Borggata 1 Borggata 1 Fax: 22364546
0650 Oslo 650 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981311418
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/15/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Re Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.87%
Resultat  
  
3.29%
Egenkapital  
  
19.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.779.000 4.745.000 3.193.000 4.831.000 4.049.000
Resultat: 439.000 425.000 -683.000 1.123.000 987.000
Egenkapital: 2.055.000 1.718.000 1.393.000 1.921.000 1.079.000
Regnskap for  Permafrost Design AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.779.000 4.745.000 3.193.000 4.831.000 4.049.000
Driftskostnader -6.312.000 -4.336.000 -3.881.000 -3.707.000 -3.064.000
Driftsresultat 466.000 408.000 -688.000 1.123.000 986.000
Finansinntekter 24.000 23.000 8.000 3.000 4.000
Finanskostnader -51.000 -6.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans -27.000 17.000 6.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 439.000 425.000 -683.000 1.123.000 987.000
Skattekostnad -102.000 -100.000 156.000 -281.000 -269.000
Årsresultat 337.000 325.000 -527.000 842.000 718.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 308.000 343.000 417.000 286.000 263.000
Sum omløpsmidler 3.442.000 2.464.000 1.733.000 2.547.000 3.072.000
Sum eiendeler 3.750.000 2.807.000 2.150.000 2.833.000 3.335.000
Sum opptjent egenkapital 1.955.000 1.618.000 1.293.000 1.821.000 979.000
Sum egenkapital 2.055.000 1.718.000 1.393.000 1.921.000 1.079.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.690.000 1.089.000 756.000 911.000 2.256.000
Sum gjeld og egenkapital 3.749.000 2.807.000 2.149.000 2.833.000 3.335.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.250.000 3.643.000 2.527.000 4.361.000 3.629.000
Andre inntekter 529.000 1.102.000 666.000 469.000 421.000
Driftsinntekter 6.779.000 4.745.000 3.193.000 4.831.000 4.049.000
Varekostnad -456.000 -185.000 -309.000 -527.000 -379.000
Lønninger -4.834.000 -3.314.000 -2.799.000 -2.411.000 -2.012.000
Avskrivning -30.000 -28.000 -24.000 -18.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -992.000 -809.000 -749.000 -751.000 -671.000
Driftskostnader -6.312.000 -4.336.000 -3.881.000 -3.707.000 -3.064.000
Driftsresultat 466.000 408.000 -688.000 1.123.000 986.000
Finansinntekter 24.000 23.000 8.000 3.000 4.000
Finanskostnader -51.000 -6.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans -27.000 17.000 6.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 337.000 325.000 -527.000 842.000 718.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 54.000 154.000 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 104.000 54.000 28.000 52.000 46.000
Sum varige driftsmidler 104.000 54.000 28.000 52.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 204.000 234.000 234.000 234.000 215.000
Sum anleggsmidler 308.000 343.000 417.000 286.000 263.000
Varebeholdning 292.000 306.000 224.000 152.000 190.000
Kundefordringer 1.096.000 599.000 771.000 1.405.000 1.729.000
Andre fordringer 134.000 46.000 23.000 33.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.919.000 1.514.000 715.000 957.000 1.134.000
Sum omløpsmidler 3.442.000 2.464.000 1.733.000 2.547.000 3.072.000
Sum eiendeler 3.750.000 2.807.000 2.150.000 2.833.000 3.335.000
Sum opptjent egenkapital 1.955.000 1.618.000 1.293.000 1.821.000 979.000
Sum egenkapital 2.055.000 1.718.000 1.393.000 1.921.000 1.079.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 17.000 40.000 38.000 86.000 65.000
Betalbar skatt 44.000 0 0 279.000 126.000
Skyldig offentlige avgifter 800.000 413.000 471.000 314.000 542.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 829.000 636.000 246.000 233.000 1.524.000
Sum kortsiktig gjeld 1.690.000 1.089.000 756.000 911.000 2.256.000
Sum gjeld og egenkapital 3.749.000 2.807.000 2.149.000 2.833.000 3.335.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.752.000 1.375.000 977.000 1.636.000 816.000
Likviditetsgrad 1 2 2 2 2.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.9 2 2 2.6 1.3
Soliditet 54.8 61.2 64.8 67.8 32.4
Resultatgrad 6.9 8.6 -21.5 23.2 24.4
Rentedekningsgrad 9.1 6 561.5 495.0
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.5 0.5 2.1
Total kapitalrentabilitet 13.1 15.4 -31.6 39.7 29.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex