Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Per Tveter
Juridisk navn:  Per Tveter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32110627
Heradsbygdveien 38 Heradsbygdveien 38 Fax:
3518 Hønefoss 3518 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 982462665
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/18/2000
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Java Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.15%
Resultat  
  
-52.76%
Egenkapital  
  
-100.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 1.862.000 1.617.000 933.000 878.000 547.000
Resultat: 77.000 163.000 -12.000 124.000 162.000
Egenkapital: -416.000 -207.000 -100.000 63.000 35.000
Regnskap for  Per Tveter
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 1.862.000 1.617.000 933.000 878.000 547.000
Driftskostnader -1.734.000 -1.412.000 -926.000 -734.000 -350.000
Driftsresultat 128.000 206.000 7.000 144.000 197.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -51.000 -43.000 -20.000 -20.000 -35.000
Finans -51.000 -42.000 -20.000 -20.000 -35.000
Resultat før skatt 77.000 163.000 -12.000 124.000 162.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 163.000 -12.000 124.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 511.000 429.000 176.000 218.000 408.000
Sum omløpsmidler 75.000 237.000 65.000 181.000 60.000
Sum eiendeler 586.000 666.000 241.000 399.000 468.000
Sum opptjent egenkapital -416.000 -207.000 -100.000 63.000 35.000
Sum egenkapital -416.000 -207.000 -100.000 63.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 732.000 665.000 200.000 249.000 413.000
Sum kortsiktig gjeld 270.000 209.000 141.000 87.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 586.000 667.000 241.000 399.000 467.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.852.000 1.567.000 933.000 878.000 547.000
Andre inntekter 10.000 50.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.862.000 1.617.000 933.000 878.000 547.000
Varekostnad 0 0 0 -2.000 0
Lønninger -1.019.000 -845.000 -532.000 -360.000 -39.000
Avskrivning -117.000 -153.000 -42.000 -52.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -598.000 -414.000 -352.000 -320.000 -211.000
Driftskostnader -1.734.000 -1.412.000 -926.000 -734.000 -350.000
Driftsresultat 128.000 206.000 7.000 144.000 197.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -51.000 -43.000 -20.000 -20.000 -35.000
Finans -51.000 -42.000 -20.000 -20.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 163.000 -12.000 124.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 130.000 162.000 0 0 0
Driftsløsøre 337.000 258.000 168.000 210.000 400.000
Sum varige driftsmidler 466.000 420.000 168.000 210.000 400.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 9.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 511.000 429.000 176.000 218.000 408.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 114.000 78.000 34.000 52.000 34.000
Andre fordringer 0 17.000 -3.000 -4.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 143.000 34.000 134.000 25.000
Sum omløpsmidler 75.000 237.000 65.000 181.000 60.000
Sum eiendeler 586.000 666.000 241.000 399.000 468.000
Sum opptjent egenkapital -416.000 -207.000 -100.000 63.000 35.000
Sum egenkapital -416.000 -207.000 -100.000 63.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 732.000 665.000 200.000 249.000 413.000
Leverandørgjeld 34.000 23.000 43.000 17.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 91.000 86.000 31.000 31.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 145.000 100.000 67.000 39.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 270.000 209.000 141.000 87.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 586.000 667.000 241.000 399.000 467.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -195.000 28.000 -76.000 94.000 41.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.1 0.5 2.1 3.2
Likviditetsgrad 2 0.3 1.2 0.5 2.1 3.2
Soliditet -71.0 -31.0 -41.5 15.8 7.5
Resultatgrad 6.9 12.7 0.8 16.4 36.0
Rentedekningsgrad 2.5 4.8 0.3 7.2 5.6
Gjeldsgrad -2.4 -4.2 -3.4 5.3 12.3
Total kapitalrentabilitet 21.8 31.0 2.9 36.1 42.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex