Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Per Mulvik AS
Juridisk navn:  Per Mulvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70074990
Holmen 7 Holmen 7 Fax:
6100 Volda 6100 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 941987516
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Martinussen Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Voldaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.3%
Resultat  
  
-24.01%
Egenkapital  
  
9.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.378.000 12.684.000 11.948.000 11.357.000 12.208.000
Resultat: 2.671.000 3.515.000 2.100.000 2.567.000 2.906.000
Egenkapital: 13.785.000 12.620.000 10.943.000 10.481.000 11.620.000
Regnskap for  Per Mulvik AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.378.000 12.684.000 11.948.000 11.357.000 12.208.000
Driftskostnader -8.911.000 -9.325.000 -9.993.000 -9.077.000 -9.585.000
Driftsresultat 2.467.000 3.359.000 1.956.000 2.280.000 2.623.000
Finansinntekter 205.000 156.000 144.000 288.000 284.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 204.000 156.000 144.000 288.000 283.000
Resultat før skatt 2.671.000 3.515.000 2.100.000 2.567.000 2.906.000
Skattekostnad -505.000 -838.000 -638.000 -706.000 -814.000
Årsresultat 2.165.000 2.677.000 1.462.000 1.862.000 2.092.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 954.000 978.000 274.000 386.000 612.000
Sum omløpsmidler 16.309.000 16.019.000 14.615.000 16.022.000 15.189.000
Sum eiendeler 17.263.000 16.997.000 14.889.000 16.408.000 15.801.000
Sum opptjent egenkapital 13.685.000 12.520.000 10.843.000 10.381.000 11.520.000
Sum egenkapital 13.785.000 12.620.000 10.943.000 10.481.000 11.620.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.478.000 4.378.000 3.945.000 5.927.000 4.181.000
Sum gjeld og egenkapital 17.263.000 16.998.000 14.888.000 16.408.000 15.801.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.378.000 12.683.000 11.948.000 11.356.000 12.208.000
Andre inntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Driftsinntekter 11.378.000 12.684.000 11.948.000 11.357.000 12.208.000
Varekostnad -32.000 -120.000 -105.000 -192.000 -312.000
Lønninger -7.019.000 -7.114.000 -7.276.000 -6.850.000 -7.256.000
Avskrivning -59.000 -148.000 -176.000 -226.000 -347.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.801.000 -1.943.000 -2.436.000 -1.809.000 -1.670.000
Driftskostnader -8.911.000 -9.325.000 -9.993.000 -9.077.000 -9.585.000
Driftsresultat 2.467.000 3.359.000 1.956.000 2.280.000 2.623.000
Finansinntekter 205.000 156.000 144.000 288.000 284.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 204.000 156.000 144.000 288.000 283.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -3.000.000 -1.000.000
Årsresultat 2.165.000 2.677.000 1.462.000 1.862.000 2.092.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 102.000 126.000 274.000 386.000 612.000
Sum varige driftsmidler 102.000 126.000 274.000 386.000 612.000
Sum finansielle anleggsmidler 853.000 853.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 954.000 978.000 274.000 386.000 612.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.648.000 5.498.000 4.972.000 4.730.000 4.584.000
Andre fordringer 95.000 145.000 106.000 103.000 167.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.566.000 10.377.000 9.537.000 11.189.000 10.438.000
Sum omløpsmidler 16.309.000 16.019.000 14.615.000 16.022.000 15.189.000
Sum eiendeler 17.263.000 16.997.000 14.889.000 16.408.000 15.801.000
Sum opptjent egenkapital 13.685.000 12.520.000 10.843.000 10.381.000 11.520.000
Sum egenkapital 13.785.000 12.620.000 10.943.000 10.481.000 11.620.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 166.000 104.000 65.000 139.000
Betalbar skatt 505.000 838.000 638.000 706.000 814.000
Skyldig offentlige avgifter 1.210.000 1.580.000 1.383.000 1.454.000 1.502.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -3.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.711.000 1.793.000 1.820.000 3.703.000 1.726.000
Sum kortsiktig gjeld 3.478.000 4.378.000 3.945.000 5.927.000 4.181.000
Sum gjeld og egenkapital 17.263.000 16.998.000 14.888.000 16.408.000 15.801.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.831.000 11.641.000 10.670.000 10.095.000 11.008.000
Likviditetsgrad 1 4.7 3.7 3.7 2.7 3.6
Likviditetsgrad 2 4.7 3.7 3.7 2.8 3.7
Soliditet 79.9 74.2 73.5 63.9 73.5
Resultatgrad 21.7 26.5 16.4 20.1 21.5
Rentedekningsgrad 2 2907.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 15.5 20.7 14.1 15.7 18.4
Signatur
18.04.2012
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex