Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Per Kristian Tranberg
Juridisk navn:  Per Kristian Tranberg
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61184718
Biristrandvegen 759 Biristrandvegen 759 Fax:
2837 Biristrand 2837 Biristrand
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 977553830
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 5/23/1997
Foretakstype: ENK
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.21%
Resultat  
  
1354.69%
Egenkapital  
  
17.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 47.833.000 50.461.000 45.287.000
Resultat: 3.212.000 -256.000 226.000
Egenkapital: -9.508.000 -11.468.000 -10.159.000
Regnskap for  Per Kristian Tranberg
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 47.833.000 50.461.000 45.287.000
Driftskostnader -43.956.000 -49.762.000 -44.509.000
Driftsresultat 3.876.000 699.000 777.000
Finansinntekter 17.000 3.000 1.000
Finanskostnader -681.000 -959.000 -552.000
Finans -664.000 -956.000 -551.000
Resultat før skatt 3.212.000 -256.000 226.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 3.212.000 -256.000 226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.149.000 6.230.000 6.446.000
Sum omløpsmidler 4.097.000 6.806.000 6.389.000
Sum eiendeler 10.246.000 13.036.000 12.835.000
Sum opptjent egenkapital -9.508.000 -11.468.000 -10.612.000
Sum egenkapital -9.508.000 -11.468.000 -10.159.000
Sum langsiktig gjeld 7.100.000 7.358.000 7.592.000
Sum kortsiktig gjeld 12.655.000 17.147.000 15.401.000
Sum gjeld og egenkapital 10.247.000 13.037.000 12.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.706.000 49.099.000 44.039.000
Andre inntekter 1.127.000 1.362.000 1.248.000
Driftsinntekter 47.833.000 50.461.000 45.287.000
Varekostnad -12.563.000 -16.149.000 -11.936.000
Lønninger -26.035.000 -27.470.000 -27.151.000
Avskrivning -110.000 -127.000 -184.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.238.000 -6.057.000 -5.238.000
Driftskostnader -43.956.000 -49.762.000 -44.509.000
Driftsresultat 3.876.000 699.000 777.000
Finansinntekter 17.000 3.000 1.000
Finanskostnader -681.000 -959.000 -552.000
Finans -664.000 -956.000 -551.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.212.000 -256.000 226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.155.000 5.162.000 5.168.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 458.000 492.000 605.000
Sum varige driftsmidler 5.613.000 5.654.000 5.774.000
Sum finansielle anleggsmidler 536.000 577.000 672.000
Sum anleggsmidler 6.149.000 6.230.000 6.446.000
Varebeholdning 113.000 123.000 82.000
Kundefordringer 3.279.000 5.130.000 4.750.000
Andre fordringer 555.000 469.000 485.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 150.000 1.084.000 1.072.000
Sum omløpsmidler 4.097.000 6.806.000 6.389.000
Sum eiendeler 10.246.000 13.036.000 12.835.000
Sum opptjent egenkapital -9.508.000 -11.468.000 -10.612.000
Sum egenkapital -9.508.000 -11.468.000 -10.159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 624.000 1.785.000 2.107.000
Sum langsiktig gjeld 7.100.000 7.358.000 7.592.000
Leverandørgjeld 4.432.000 7.679.000 7.936.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.375.000 4.139.000 2.040.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.224.000 3.545.000 3.318.000
Sum kortsiktig gjeld 12.655.000 17.147.000 15.401.000
Sum gjeld og egenkapital 10.247.000 13.037.000 12.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.558.000 -10.341.000 -9.012.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.4
Soliditet -92.8 -79.2
Resultatgrad 8.1 1.4 1.7
Rentedekningsgrad 5.7 0.7 1.4
Gjeldsgrad -2.1 -2.1 -2.3
Total kapitalrentabilitet 3 5.4 6.1
Signatur
03.04.2017
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Revisor kan ikke uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex