Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Per Knudsmoen AS
Juridisk navn:  Per Knudsmoen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22727050
C/O Berit Pedersen Skogveien 46 Økern Torgvei 3 Fax: 22727055
1368 Stabekk 580 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913473191
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/1951
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ks Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-32.35%
Egenkapital  
  
4.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 68.000 70.000 35.000
Resultat: 23.000 34.000 60.000 -126.000 25.000
Egenkapital: 592.000 569.000 534.000 475.000 600.000
Regnskap for  Per Knudsmoen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 68.000 70.000 35.000
Driftskostnader -6.000 -10.000 -50.000 -214.000 -350.000
Driftsresultat -6.000 -10.000 18.000 -144.000 -315.000
Finansinntekter 53.000 68.000 68.000 53.000 381.000
Finanskostnader -23.000 -24.000 -25.000 -34.000 -41.000
Finans 30.000 44.000 43.000 19.000 340.000
Resultat før skatt 23.000 34.000 60.000 -126.000 25.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 34.000 60.000 -126.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 645.000 645.000 645.000 659.000 1.079.000
Sum omløpsmidler 277.000 308.000 326.000 304.000 605.000
Sum eiendeler 922.000 953.000 971.000 963.000 1.684.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -31.000 -66.000 -125.000 0
Sum egenkapital 592.000 569.000 534.000 475.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 487.000 535.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 385.000 437.000 2.000 548.000
Sum gjeld og egenkapital 922.000 954.000 971.000 964.000 1.683.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 70.000 35.000
Andre inntekter 0 0 68.000 0 0
Driftsinntekter 0 0 68.000 70.000 35.000
Varekostnad 0 0 0 0 82.000
Lønninger 0 0 0 0 -3.000
Avskrivning 0 0 -14.000 -46.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -10.000 -36.000 -168.000 -314.000
Driftskostnader -6.000 -10.000 -50.000 -214.000 -350.000
Driftsresultat -6.000 -10.000 18.000 -144.000 -315.000
Finansinntekter 53.000 68.000 68.000 53.000 381.000
Finanskostnader -23.000 -24.000 -25.000 -34.000 -41.000
Finans 30.000 44.000 43.000 19.000 340.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -330.000
Årsresultat 23.000 34.000 60.000 -126.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 14.000 434.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 14.000 434.000
Sum finansielle anleggsmidler 645.000 645.000 645.000 645.000 645.000
Sum anleggsmidler 645.000 645.000 645.000 659.000 1.079.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 255.000 246.000 310.000 266.000 585.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 62.000 16.000 38.000 19.000
Sum omløpsmidler 277.000 308.000 326.000 304.000 605.000
Sum eiendeler 922.000 953.000 971.000 963.000 1.684.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -31.000 -66.000 -125.000 0
Sum egenkapital 592.000 569.000 534.000 475.000 600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 214.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 487.000 535.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 -330.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 385.000 437.000 2.000 548.000
Sum gjeld og egenkapital 922.000 954.000 971.000 964.000 1.683.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -53.000 -77.000 -111.000 302.000 57.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.7 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.7 1 1.2
Soliditet 64.2 59.6 5 49.3 35.7
Resultatgrad 26.5 -205.7 -900.0
Rentedekningsgrad -0.3 -0.4 0.7 -4.2 1.6
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 1 1.8
Total kapitalrentabilitet 5.1 6.1 8.9 -9.4 3.9
Signatur
09.11.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.11.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex