Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Peppes Pizza AS
Juridisk navn:  Peppes Pizza AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67555555
Postboks 260 Lysaker Torg 35 Fax: 67545009
1326 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 984388659
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 924
Etableringsdato: 3/20/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.33%
Resultat  
  
115.28%
Egenkapital  
  
-52.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 494.005.000 482.757.000 533.422.000 617.845.000 548.608.000
Resultat: 39.186.000 18.202.000 28.480.000 105.493.000 24.043.000
Egenkapital: 180.000 379.000 395.000 39.010.000 50.090.000
Regnskap for  Peppes Pizza AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 494.005.000 482.757.000 533.422.000 617.845.000 548.608.000
Driftskostnader -454.714.000 -464.681.000 -505.614.000 -513.455.000 -524.930.000
Driftsresultat 39.290.000 18.076.000 27.808.000 104.390.000 23.678.000
Finansinntekter 140.000 161.000 707.000 1.158.000 411.000
Finanskostnader -244.000 -35.000 -35.000 -54.000 -46.000
Finans -104.000 126.000 672.000 1.104.000 365.000
Resultat før skatt 39.186.000 18.202.000 28.480.000 105.493.000 24.043.000
Skattekostnad -8.893.000 -4.189.000 -6.623.000 -27.778.000 -6.554.000
Årsresultat 30.293.000 14.013.000 21.857.000 77.716.000 17.489.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.106.000 48.264.000 50.277.000 66.315.000 83.082.000
Sum omløpsmidler 98.451.000 67.794.000 119.802.000 192.925.000 95.267.000
Sum eiendeler 144.557.000 116.058.000 170.079.000 259.240.000 178.349.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 937.000
Sum egenkapital 180.000 379.000 395.000 39.010.000 50.090.000
Sum langsiktig gjeld 3.224.000 4.753.000 6.573.000 9.107.000 0
Sum kortsiktig gjeld 141.153.000 110.925.000 163.111.000 211.124.000 128.259.000
Sum gjeld og egenkapital 144.557.000 116.057.000 170.079.000 259.241.000 178.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 434.590.000 420.276.000 466.562.000 481.679.000 487.008.000
Andre inntekter 59.415.000 62.481.000 66.860.000 136.166.000 61.599.000
Driftsinntekter 494.005.000 482.757.000 533.422.000 617.845.000 548.608.000
Varekostnad -102.875.000 -100.111.000 -109.539.000 -113.679.000 -117.279.000
Lønninger -200.522.000 -201.476.000 -220.479.000 -223.856.000 -227.028.000
Avskrivning -13.119.000 -14.777.000 -22.578.000 -20.209.000 -20.292.000
Nedskrivning 0 -1.501.000 0 0 -3.800.000
Andre driftskostnader -138.198.000 -146.816.000 -153.018.000 -155.711.000 -156.531.000
Driftskostnader -454.714.000 -464.681.000 -505.614.000 -513.455.000 -524.930.000
Driftsresultat 39.290.000 18.076.000 27.808.000 104.390.000 23.678.000
Finansinntekter 140.000 161.000 707.000 1.158.000 411.000
Finanskostnader -244.000 -35.000 -35.000 -54.000 -46.000
Finans -104.000 126.000 672.000 1.104.000 365.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -16.833.000
Utbytte 0 0 -33.000.000 -55.000.000 0
Årsresultat 30.293.000 14.013.000 21.857.000 77.716.000 17.489.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.650.000 2.050.000 2.498.000 2.989.000 9.751.000
Fast eiendom 31.147.000 32.202.000 36.231.000 48.469.000 54.477.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.372.000 13.772.000 11.548.000 14.857.000 18.854.000
Sum varige driftsmidler 42.518.000 45.974.000 47.779.000 63.326.000 73.331.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.937.000 240.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 46.106.000 48.264.000 50.277.000 66.315.000 83.082.000
Varebeholdning 9.389.000 9.129.000 10.069.000 9.373.000 11.691.000
Kundefordringer 16.805.000 19.308.000 19.508.000 26.057.000 20.235.000
Andre fordringer 15.685.000 15.787.000 15.596.000 14.481.000 14.215.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 179.000 157.000 237.000 142.674.000 48.852.000
Sum omløpsmidler 98.451.000 67.794.000 119.802.000 192.925.000 95.267.000
Sum eiendeler 144.557.000 116.058.000 170.079.000 259.240.000 178.349.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 937.000
Sum egenkapital 180.000 379.000 395.000 39.010.000 50.090.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.224.000 4.753.000 6.573.000 9.107.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 46.084.000 25.557.000 36.673.000 46.925.000 32.893.000
Sum langsiktig gjeld 3.224.000 4.753.000 6.573.000 9.107.000 0
Leverandørgjeld 33.304.000 28.760.000 28.716.000 40.682.000 32.957.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.591.000 24.013.000 26.499.000 26.341.000 21.382.000
Utbytte 0 0 -33.000.000 -55.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 37.173.000 32.594.000 38.224.000 42.176.000 41.027.000
Sum kortsiktig gjeld 141.153.000 110.925.000 163.111.000 211.124.000 128.259.000
Sum gjeld og egenkapital 144.557.000 116.057.000 170.079.000 259.241.000 178.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -42.702.000 -43.131.000 -43.309.000 -18.199.000 -32.992.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.7 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.7 0.9 0.7
Soliditet 0.1 0.3 0.2 15.0 28.1
Resultatgrad 8 3.7 5.2 16.9 4.3
Rentedekningsgrad 1 516.5 794.5 1954.6 523.7
Gjeldsgrad 802.1 305.2 429.6 5.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 27.3 15.7 16.8 40.7 13.5
Signatur
05.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex