Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pentex AS
Juridisk navn:  Pentex AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69351580
Postboks 107 Vallehellene 19 Fax: 69351581
1720 Greåker 1664 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 920473865
Aksjekapital: 913.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 11/10/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.82%
Resultat  
  
-67.42%
Egenkapital  
  
2.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.782.000 14.673.000 15.281.000 15.192.000 11.797.000
Resultat: 362.000 1.111.000 1.409.000 1.473.000 593.000
Egenkapital: 5.706.000 5.557.000 4.783.000 3.809.000 2.769.000
Regnskap for  Pentex AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.782.000 14.673.000 15.281.000 15.192.000 11.797.000
Driftskostnader -19.228.000 -13.437.000 -13.756.000 -13.594.000 -11.096.000
Driftsresultat 555.000 1.237.000 1.524.000 1.598.000 702.000
Finansinntekter 13.000 19.000 31.000 19.000 16.000
Finanskostnader -206.000 -144.000 -147.000 -144.000 -124.000
Finans -193.000 -125.000 -116.000 -125.000 -108.000
Resultat før skatt 362.000 1.111.000 1.409.000 1.473.000 593.000
Skattekostnad -142.000 -256.000 -340.000 -373.000 -157.000
Årsresultat 220.000 856.000 1.069.000 1.101.000 436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.748.000 3.869.000 3.770.000 3.480.000 3.659.000
Sum omløpsmidler 8.889.000 8.442.000 9.364.000 8.337.000 6.873.000
Sum eiendeler 12.637.000 12.311.000 13.134.000 11.817.000 10.532.000
Sum opptjent egenkapital 4.793.000 4.644.000 3.870.000 2.896.000 1.856.000
Sum egenkapital 5.706.000 5.557.000 4.783.000 3.809.000 2.769.000
Sum langsiktig gjeld 3.439.000 3.471.000 3.484.000 3.470.000 3.689.000
Sum kortsiktig gjeld 3.493.000 3.283.000 4.866.000 4.537.000 4.073.000
Sum gjeld og egenkapital 12.638.000 12.311.000 13.133.000 11.816.000 10.531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.762.000 14.575.000 15.281.000 14.818.000 11.660.000
Andre inntekter 20.000 98.000 0 373.000 138.000
Driftsinntekter 19.782.000 14.673.000 15.281.000 15.192.000 11.797.000
Varekostnad -5.639.000 -3.391.000 -3.529.000 -3.872.000 -2.802.000
Lønninger -7.242.000 -7.069.000 -7.538.000 -6.684.000 -5.524.000
Avskrivning -319.000 -263.000 -225.000 -204.000 -164.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.811.000 -2.714.000 -2.695.000 -2.834.000 -2.606.000
Driftskostnader -19.228.000 -13.437.000 -13.756.000 -13.594.000 -11.096.000
Driftsresultat 555.000 1.237.000 1.524.000 1.598.000 702.000
Finansinntekter 13.000 19.000 31.000 19.000 16.000
Finanskostnader -206.000 -144.000 -147.000 -144.000 -124.000
Finans -193.000 -125.000 -116.000 -125.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 220.000 856.000 1.069.000 1.101.000 436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.157.000 2.222.000 2.287.000 2.351.000 2.416.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.534.000 1.407.000 1.251.000 899.000 1.015.000
Sum varige driftsmidler 3.691.000 3.629.000 3.538.000 3.251.000 3.431.000
Sum finansielle anleggsmidler 57.000 240.000 232.000 229.000 228.000
Sum anleggsmidler 3.748.000 3.869.000 3.770.000 3.480.000 3.659.000
Varebeholdning 865.000 4.140.000 3.822.000 2.031.000 2.053.000
Kundefordringer 3.328.000 2.767.000 3.519.000 3.686.000 3.529.000
Andre fordringer 189.000 192.000 248.000 204.000 260.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.508.000 1.343.000 1.775.000 2.416.000 1.030.000
Sum omløpsmidler 8.889.000 8.442.000 9.364.000 8.337.000 6.873.000
Sum eiendeler 12.637.000 12.311.000 13.134.000 11.817.000 10.532.000
Sum opptjent egenkapital 4.793.000 4.644.000 3.870.000 2.896.000 1.856.000
Sum egenkapital 5.706.000 5.557.000 4.783.000 3.809.000 2.769.000
Sum avsetninger til forpliktelser 191.000 175.000 125.000 99.000 71.000
Gjeld til kredittinstitutt 367.000 569.000 608.000 677.000 808.000
Sum langsiktig gjeld 3.439.000 3.471.000 3.484.000 3.470.000 3.689.000
Leverandørgjeld 1.168.000 848.000 1.570.000 1.376.000 1.621.000
Betalbar skatt 106.000 182.000 283.000 324.000 86.000
Skyldig offentlige avgifter 1.086.000 1.006.000 1.356.000 1.287.000 864.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 765.000 678.000 1.048.000 873.000 695.000
Sum kortsiktig gjeld 3.493.000 3.283.000 4.866.000 4.537.000 4.073.000
Sum gjeld og egenkapital 12.638.000 12.311.000 13.133.000 11.816.000 10.531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.396.000 5.159.000 4.498.000 3.800.000 2.800.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.6 1.9 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 2.3 1.3 1.1 1.4 1.2
Soliditet 45.1 45.1 36.4 32.2 26.3
Resultatgrad 2.8 8.4 1 10.5 6.0
Rentedekningsgrad 2.7 8.6 10.4 11.1 5.8
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.7 2.1 2.8
Total kapitalrentabilitet 4.5 10.2 11.8 13.7 6.8
Signatur
12.11.2007
STYREFORMANNEN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex