Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pelle Hest & Invest AS
Juridisk navn:  Pelle Hest & Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øvre Veg 23 Daugstad Fax:
6387 Vågstranda 6392 Vikebukt
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vestnes
Org.nr: 990542937
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/23/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effektiv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.46%
Resultat  
  
349.37%
Egenkapital  
  
46.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 77.000 114.000 0 0 31.000
Resultat: 355.000 79.000 22.000 -29.000 94.000
Egenkapital: 1.123.000 769.000 689.000 667.000 695.000
Regnskap for  Pelle Hest & Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 77.000 114.000 0 0 31.000
Driftskostnader -80.000 -40.000 -63.000 -87.000 -42.000
Driftsresultat -3.000 74.000 -63.000 -87.000 -11.000
Finansinntekter 490.000 15.000 98.000 67.000 116.000
Finanskostnader -132.000 -10.000 -13.000 -10.000 -10.000
Finans 358.000 5.000 85.000 57.000 106.000
Resultat før skatt 355.000 79.000 22.000 -29.000 94.000
Skattekostnad 0 0 0 1.000 -5.000
Årsresultat 355.000 79.000 22.000 -28.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.499.000 1.270.000 1.183.000 646.000 325.000
Sum omløpsmidler 725.000 639.000 562.000 1.058.000 1.401.000
Sum eiendeler 2.224.000 1.909.000 1.745.000 1.704.000 1.726.000
Sum opptjent egenkapital 1.019.000 665.000 585.000 563.000 591.000
Sum egenkapital 1.123.000 769.000 689.000 667.000 695.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.101.000 1.140.000 1.055.000 1.037.000 1.030.000
Sum gjeld og egenkapital 2.224.000 1.909.000 1.744.000 1.704.000 1.726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.000 114.000 0 0 31.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 77.000 114.000 0 0 31.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -40.000 -63.000 -87.000 -42.000
Driftskostnader -80.000 -40.000 -63.000 -87.000 -42.000
Driftsresultat -3.000 74.000 -63.000 -87.000 -11.000
Finansinntekter 490.000 15.000 98.000 67.000 116.000
Finanskostnader -132.000 -10.000 -13.000 -10.000 -10.000
Finans 358.000 5.000 85.000 57.000 106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 355.000 79.000 22.000 -28.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.499.000 1.270.000 1.183.000 646.000 325.000
Sum anleggsmidler 1.499.000 1.270.000 1.183.000 646.000 325.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 97.000 143.000 0 22.000 180.000
Andre fordringer 231.000 181.000 167.000 83.000 268.000
Sum investeringer 214.000 309.000 299.000 235.000 772.000
Kasse, bank 183.000 6.000 96.000 718.000 182.000
Sum omløpsmidler 725.000 639.000 562.000 1.058.000 1.401.000
Sum eiendeler 2.224.000 1.909.000 1.745.000 1.704.000 1.726.000
Sum opptjent egenkapital 1.019.000 665.000 585.000 563.000 591.000
Sum egenkapital 1.123.000 769.000 689.000 667.000 695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 24.000 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.093.000 1.115.000 1.055.000 1.037.000 1.023.000
Sum kortsiktig gjeld 1.101.000 1.140.000 1.055.000 1.037.000 1.030.000
Sum gjeld og egenkapital 2.224.000 1.909.000 1.744.000 1.704.000 1.726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -376.000 -501.000 -493.000 21.000 371.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.5 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.5 1 1.4
Soliditet 50.5 40.3 39.5 39.1 40.3
Resultatgrad -3.9 64.9 -35.5
Rentedekningsgrad 7.4 -4.8 -8.7 10.5
Gjeldsgrad 1 1.5 1.5 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 21.9 4.7 2 -1.2 6.1
Signatur
07.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex