Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pedersen & Co AS
Juridisk navn:  Pedersen & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22371128
Gøteborggata 1 Gøteborggata 1 Fax: 22371128
0566 Oslo 566 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 929819144
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1981 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alm Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.36%
Resultat  
  
-161.28%
Egenkapital  
  
-0.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 888.000 2.359.000 2.435.000 2.385.000 1.548.000
Resultat: -201.000 328.000 7.000 453.000 28.000
Egenkapital: 395.000 397.000 541.000 537.000 356.000
Regnskap for  Pedersen & Co AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 888.000 2.359.000 2.435.000 2.385.000 1.548.000
Driftskostnader -1.107.000 -2.030.000 -2.424.000 -1.934.000 -1.516.000
Driftsresultat -218.000 328.000 10.000 451.000 31.000
Finansinntekter 20.000 0 0 3.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -3.000 -1.000 -8.000
Finans 17.000 -1.000 -3.000 2.000 -3.000
Resultat før skatt -201.000 328.000 7.000 453.000 28.000
Skattekostnad 46.000 47.000 -3.000 -122.000 -8.000
Årsresultat -3.000 -143.000 4.000 331.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 275.000 44.000 59.000 30.000
Sum omløpsmidler 398.000 449.000 676.000 890.000 897.000
Sum eiendeler 440.000 724.000 720.000 949.000 927.000
Sum opptjent egenkapital 295.000 297.000 441.000 437.000 256.000
Sum egenkapital 395.000 397.000 541.000 537.000 356.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 3.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 327.000 176.000 409.000 569.000
Sum gjeld og egenkapital 440.000 724.000 720.000 949.000 927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 532.000 1.294.000 1.330.000 1.373.000 1.101.000
Andre inntekter 356.000 1.065.000 1.105.000 1.012.000 447.000
Driftsinntekter 888.000 2.359.000 2.435.000 2.385.000 1.548.000
Varekostnad -470.000 -884.000 -1.213.000 -924.000 -751.000
Lønninger -325.000 -797.000 -777.000 -594.000 -357.000
Avskrivning -5.000 -13.000 -15.000 -17.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -307.000 -336.000 -419.000 -399.000 -406.000
Driftskostnader -1.107.000 -2.030.000 -2.424.000 -1.934.000 -1.516.000
Driftsresultat -218.000 328.000 10.000 451.000 31.000
Finansinntekter 20.000 0 0 3.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -3.000 -1.000 -8.000
Finans 17.000 -1.000 -3.000 2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -150.000 0
Årsresultat -3.000 -143.000 4.000 331.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 44.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 31.000 44.000 59.000 30.000
Sum varige driftsmidler 0 31.000 44.000 59.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 200.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.000 275.000 44.000 59.000 30.000
Varebeholdning 0 170.000 173.000 157.000 181.000
Kundefordringer 0 73.000 5.000 0 0
Andre fordringer 7.000 1.000 295.000 350.000 226.000
Sum investeringer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 385.000 201.000 198.000 377.000 485.000
Sum omløpsmidler 398.000 449.000 676.000 890.000 897.000
Sum eiendeler 440.000 724.000 720.000 949.000 927.000
Sum opptjent egenkapital 295.000 297.000 441.000 437.000 256.000
Sum egenkapital 395.000 397.000 541.000 537.000 356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 3.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 3.000 2.000
Leverandørgjeld 5.000 66.000 22.000 22.000 319.000
Betalbar skatt 0 0 3.000 121.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 105.000 57.000 64.000 28.000
Utbytte 0 0 0 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 156.000 94.000 51.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 327.000 176.000 409.000 569.000
Sum gjeld og egenkapital 440.000 724.000 720.000 949.000 927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 353.000 122.000 500.000 481.000 328.000
Likviditetsgrad 1 8.8 1.4 3.8 2.2 1.6
Likviditetsgrad 2 8.8 0.9 2.9 1.8 1.3
Soliditet 89.8 54.8 75.1 56.6 38.4
Resultatgrad -24.5 13.9 0.4 18.9 2.0
Rentedekningsgrad -72.7 3 3.3 454.0 4.5
Gjeldsgrad 0.1 0.8 0.3 0.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 45.3 1.4 47.8 3.9
Signatur
16.07.2013
TAGE HØRUP PEDERSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex