Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
PEC Sandefjord AS
Juridisk navn:  Pec Elektro Sandefjord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33426250
Gjekstadveien 5 Gjekstadveien 5 Fax: 33426259
3218 Sandefjord 3218 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 990688583
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 11/13/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: pec installasjon sandefjord as
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.81%
Resultat  
  
-0.93%
Egenkapital  
  
0.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 44.175.000 40.227.000 64.915.000 43.333.000 34.878.000
Resultat: 2.777.000 2.803.000 5.269.000 5.085.000 3.549.000
Egenkapital: 4.187.000 4.168.000 4.175.000 3.460.000 2.775.000
Regnskap for  PEC Sandefjord AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 44.175.000 40.227.000 64.915.000 43.333.000 34.878.000
Driftskostnader -41.413.000 -37.433.000 -59.664.000 -38.290.000 -31.367.000
Driftsresultat 2.764.000 2.794.000 5.251.000 5.043.000 3.511.000
Finansinntekter 15.000 12.000 23.000 51.000 43.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -5.000 -8.000 -5.000
Finans 13.000 9.000 18.000 43.000 38.000
Resultat før skatt 2.777.000 2.803.000 5.269.000 5.085.000 3.549.000
Skattekostnad -658.000 -709.000 -1.354.000 -1.401.000 -971.000
Årsresultat 2.119.000 2.094.000 3.915.000 3.684.000 2.578.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 642.000 558.000 215.000 321.000 421.000
Sum omløpsmidler 15.205.000 13.370.000 20.475.000 15.618.000 11.585.000
Sum eiendeler 15.847.000 13.928.000 20.690.000 15.939.000 12.006.000
Sum opptjent egenkapital 4.087.000 4.068.000 4.075.000 3.360.000 2.675.000
Sum egenkapital 4.187.000 4.168.000 4.175.000 3.460.000 2.775.000
Sum langsiktig gjeld 54.000 0 809.000 124.000 516.000
Sum kortsiktig gjeld 11.606.000 9.760.000 15.706.000 12.355.000 8.714.000
Sum gjeld og egenkapital 15.847.000 13.928.000 20.690.000 15.939.000 12.005.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.175.000 40.227.000 64.910.000 43.333.000 34.875.000
Andre inntekter 0 0 5.000 0 3.000
Driftsinntekter 44.175.000 40.227.000 64.915.000 43.333.000 34.878.000
Varekostnad -16.529.000 -14.847.000 -33.263.000 -16.767.000 -13.903.000
Lønninger -20.129.000 -18.263.000 -21.882.000 -17.858.000 -14.413.000
Avskrivning -221.000 -167.000 -206.000 -203.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.534.000 -4.156.000 -4.313.000 -3.462.000 -2.927.000
Driftskostnader -41.413.000 -37.433.000 -59.664.000 -38.290.000 -31.367.000
Driftsresultat 2.764.000 2.794.000 5.251.000 5.043.000 3.511.000
Finansinntekter 15.000 12.000 23.000 51.000 43.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -5.000 -8.000 -5.000
Finans 13.000 9.000 18.000 43.000 38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.100.000 -2.100.000 -3.200.000 -3.000.000 -2.300.000
Årsresultat 2.119.000 2.094.000 3.915.000 3.684.000 2.578.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 81.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 164.000 272.000 215.000 256.000 256.000
Driftsløsøre 380.000 0 0 64.000 165.000
Sum varige driftsmidler 544.000 272.000 215.000 321.000 421.000
Sum finansielle anleggsmidler 98.000 205.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 642.000 558.000 215.000 321.000 421.000
Varebeholdning 566.000 774.000 699.000 764.000 600.000
Kundefordringer 10.216.000 6.402.000 16.833.000 6.859.000 6.343.000
Andre fordringer 448.000 667.000 1.192.000 1.146.000 923.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.975.000 5.527.000 1.751.000 6.850.000 3.719.000
Sum omløpsmidler 15.205.000 13.370.000 20.475.000 15.618.000 11.585.000
Sum eiendeler 15.847.000 13.928.000 20.690.000 15.939.000 12.006.000
Sum opptjent egenkapital 4.087.000 4.068.000 4.075.000 3.360.000 2.675.000
Sum egenkapital 4.187.000 4.168.000 4.175.000 3.460.000 2.775.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.000 0 809.000 124.000 516.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.200.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 54.000 0 809.000 124.000 516.000
Leverandørgjeld 2.485.000 1.384.000 3.805.000 2.080.000 1.311.000
Betalbar skatt 524.000 1.599.000 669.000 1.792.000 532.000
Skyldig offentlige avgifter 2.795.000 2.158.000 3.147.000 2.015.000 2.193.000
Utbytte -2.100.000 -2.100.000 -3.200.000 -3.000.000 -2.300.000
Annen kortsiktig gjeld 2.502.000 2.520.000 4.885.000 3.468.000 2.378.000
Sum kortsiktig gjeld 11.606.000 9.760.000 15.706.000 12.355.000 8.714.000
Sum gjeld og egenkapital 15.847.000 13.928.000 20.690.000 15.939.000 12.005.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.599.000 3.610.000 4.769.000 3.263.000 2.871.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Soliditet 26.4 29.9 20.2 21.7 23.1
Resultatgrad 6.3 6.9 8.1 11.6 10.1
Rentedekningsgrad 1 931.3 1050.2 636.8 710.8
Gjeldsgrad 2.8 2.3 4 3.6 3.3
Total kapitalrentabilitet 17.5 20.1 25.5 32.0 29.6
Signatur
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex