Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Patrick Jensen As
Juridisk navn:  Patrick Jensen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nesskogen 13 Nesskogen 13 Fax:
3233 Sandefjord 3233 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 918309160
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/15/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.25%
Resultat  
  
233.33%
Egenkapital  
  
132.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.377.000 996.000 1.092.000
Resultat: 200.000 60.000 131.000
Egenkapital: 274.000 118.000 122.000
Regnskap for  Patrick Jensen As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.377.000 996.000 1.092.000
Driftskostnader -1.176.000 -935.000 -961.000
Driftsresultat 200.000 60.000 131.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 200.000 60.000 131.000
Skattekostnad -44.000 -14.000 -29.000
Årsresultat 156.000 46.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 89.000 0
Sum omløpsmidler 617.000 232.000 324.000
Sum eiendeler 617.000 321.000 324.000
Sum opptjent egenkapital 244.000 98.000 102.000
Sum egenkapital 274.000 118.000 122.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 343.000 203.000 203.000
Sum gjeld og egenkapital 617.000 320.000 324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.377.000 996.000 1.092.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.377.000 996.000 1.092.000
Varekostnad -14.000 -8.000 -44.000
Lønninger -857.000 -729.000 -706.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -305.000 -198.000 -211.000
Driftskostnader -1.176.000 -935.000 -961.000
Driftsresultat 200.000 60.000 131.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -50.000 0
Årsresultat 156.000 46.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 89.000 0
Sum anleggsmidler 0 89.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 84.000 0 42.000
Andre fordringer 73.000 18.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 460.000 215.000 282.000
Sum omløpsmidler 617.000 232.000 324.000
Sum eiendeler 617.000 321.000 324.000
Sum opptjent egenkapital 244.000 98.000 102.000
Sum egenkapital 274.000 118.000 122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 24.000 14.000
Betalbar skatt 44.000 14.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 193.000 76.000 79.000
Utbytte 0 -50.000 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 89.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 343.000 203.000 203.000
Sum gjeld og egenkapital 617.000 320.000 324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 274.000 29.000 121.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.8 1.1 1.6
Soliditet 44.4 36.8 37.5
Resultatgrad 14.5 6 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 32.4 18.7 40.3
Signatur
16.01.2017
Prokurister
16.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex