Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Patrick Hustad Holding As
Juridisk navn:  Patrick Hustad Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Steinvollveien 27A Steinvollveien 27A Fax:
8050 Tverlandet 8050 Tverlandet
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 819607052
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 9/13/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3483.33%
Egenkapital  
  
439.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 203.000 -6.000
Egenkapital: 248.000 46.000
Regnskap for  Patrick Hustad Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 -6.000
Driftsresultat 0 -6.000
Finansinntekter 204.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 203.000 0
Resultat før skatt 203.000 -6.000
Skattekostnad -1.000 1.000
Årsresultat 202.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 180.000 181.000
Sum omløpsmidler 223.000 20.000
Sum eiendeler 403.000 201.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 -4.000
Sum egenkapital 248.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 156.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 404.000 202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -6.000
Driftskostnader 0 -6.000
Driftsresultat 0 -6.000
Finansinntekter 204.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 203.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 202.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 180.000 180.000
Sum anleggsmidler 180.000 181.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 223.000 20.000
Sum omløpsmidler 223.000 20.000
Sum eiendeler 403.000 201.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 -4.000
Sum egenkapital 248.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 156.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 156.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 404.000 202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 -136.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.1
Likviditetsgrad 2 1.4 0.1
Soliditet 61.4 22.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0.6 3.4
Total kapitalrentabilitet 50.5
Signatur
28.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex