Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Patricia Salongen AS
Juridisk navn:  Patricia Salongen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45165263
Fax:
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 961745926
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/18/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Go As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.57%
Resultat  
  
194.44%
Egenkapital  
  
39.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 659.000 607.000 537.000 550.000 514.000
Resultat: 53.000 18.000 -48.000 -34.000 -68.000
Egenkapital: -80.000 -133.000 -151.000 -103.000 -69.000
Regnskap for  Patricia Salongen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 659.000 607.000 537.000 550.000 514.000
Driftskostnader -603.000 -590.000 -584.000 -584.000 -584.000
Driftsresultat 55.000 18.000 -47.000 -34.000 -69.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 53.000 18.000 -48.000 -34.000 -68.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 18.000 -48.000 -34.000 -68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 34.000 44.000 54.000 64.000
Sum omløpsmidler 136.000 92.000 109.000 136.000 129.000
Sum eiendeler 161.000 126.000 153.000 190.000 193.000
Sum opptjent egenkapital -180.000 -233.000 -251.000 -203.000 -169.000
Sum egenkapital -80.000 -133.000 -151.000 -103.000 -69.000
Sum langsiktig gjeld 123.000 173.000 203.000 170.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 86.000 101.000 122.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 160.000 126.000 153.000 189.000 193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 659.000 607.000 537.000 550.000 514.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 659.000 607.000 537.000 550.000 514.000
Varekostnad -104.000 -143.000 -88.000 -103.000 -72.000
Lønninger -322.000 -266.000 -306.000 -294.000 -303.000
Avskrivning -9.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -168.000 -171.000 -180.000 -177.000 -199.000
Driftskostnader -603.000 -590.000 -584.000 -584.000 -584.000
Driftsresultat 55.000 18.000 -47.000 -34.000 -69.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 18.000 -48.000 -34.000 -68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 34.000 44.000 54.000 64.000
Sum varige driftsmidler 25.000 34.000 44.000 54.000 64.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 34.000 44.000 54.000 64.000
Varebeholdning 107.000 81.000 94.000 97.000 87.000
Kundefordringer 0 0 4.000 0 0
Andre fordringer 17.000 3.000 7.000 32.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 8.000 5.000 7.000 30.000
Sum omløpsmidler 136.000 92.000 109.000 136.000 129.000
Sum eiendeler 161.000 126.000 153.000 190.000 193.000
Sum opptjent egenkapital -180.000 -233.000 -251.000 -203.000 -169.000
Sum egenkapital -80.000 -133.000 -151.000 -103.000 -69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 123.000 173.000 203.000 170.000 170.000
Leverandørgjeld 15.000 20.000 8.000 36.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 72.000 39.000 40.000 60.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 28.000 53.000 26.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 86.000 101.000 122.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 160.000 126.000 153.000 189.000 193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 6.000 8.000 14.000 37.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.5
Soliditet -105.6 -98.7 -54.5 -35.8
Resultatgrad 8.3 3 -8.8 -6.2 -13.4
Rentedekningsgrad 27.5
Gjeldsgrad -1.9 -2.8 -3.8
Total kapitalrentabilitet 34.4 14.3 -30.7 -18.0 -35.8
Signatur
29.02.2012
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex