Partrederiet Kystekspressen ANS
Juridisk navn:  Partrederiet Kystekspressen ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73890700
Postboks 6225 Torgarden Brattørkaia 17B Fax: 73890750
7486 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 970920110
Aksjekapital: 93.969.000 NOK
Antall ansatte: 79
Etableringsdato: 4/27/1994
Foretakstype: PRE
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Torghatten Servicesenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.35%
Resultat  
  
-37.65%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 154.391.000 145.166.000 137.592.000 131.892.000 135.429.000
Resultat: 4.390.000 7.041.000 4.813.000 5.351.000 5.083.000
Egenkapital: 46.763.000 46.763.000 46.763.000 43.450.000 40.099.000
Regnskap for  Partrederiet Kystekspressen ANS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 154.391.000 145.166.000 137.592.000 131.892.000 135.429.000
Driftskostnader -147.719.000 -135.945.000 -130.403.000 -123.854.000 -126.994.000
Driftsresultat 6.673.000 9.221.000 7.188.000 8.037.000 8.434.000
Finansinntekter 342.000 177.000 100.000 105.000 49.000
Finanskostnader -2.626.000 -2.358.000 -2.474.000 -2.791.000 -3.401.000
Finans -2.284.000 -2.181.000 -2.374.000 -2.686.000 -3.352.000
Resultat før skatt 4.390.000 7.041.000 4.813.000 5.351.000 5.083.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.390.000 7.041.000 4.813.000 5.351.000 5.083.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 117.181.000 126.581.000 136.368.000 141.800.000 153.342.000
Sum omløpsmidler 37.086.000 36.036.000 26.058.000 26.031.000 12.169.000
Sum eiendeler 154.267.000 162.617.000 162.426.000 167.831.000 165.511.000
Sum opptjent egenkapital -47.206.000 -47.206.000 -47.206.000 0 -53.871.000
Sum egenkapital 46.763.000 46.763.000 46.763.000 43.450.000 40.099.000
Sum langsiktig gjeld 77.774.000 83.232.000 88.690.000 95.316.000 103.111.000
Sum kortsiktig gjeld 29.730.000 32.622.000 26.972.000 29.065.000 22.300.000
Sum gjeld og egenkapital 154.267.000 162.617.000 162.425.000 167.831.000 165.509.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 154.391.000 136.324.000 128.998.000 123.128.000 126.397.000
Andre inntekter 0 8.842.000 8.594.000 8.763.000 9.032.000
Driftsinntekter 154.391.000 145.166.000 137.592.000 131.892.000 135.429.000
Varekostnad -1.817.000 -2.132.000 -1.934.000 -2.087.000 -1.987.000
Lønninger -32.224.000 -30.057.000 -28.603.000 -27.338.000 -29.517.000
Avskrivning -12.957.000 -13.293.000 -13.291.000 -12.591.000 -10.309.000
Nedskrivning -733.000 0 -1.300.000 0 0
Andre driftskostnader -99.988.000 -90.463.000 -85.275.000 -81.838.000 -85.181.000
Driftskostnader -147.719.000 -135.945.000 -130.403.000 -123.854.000 -126.994.000
Driftsresultat 6.673.000 9.221.000 7.188.000 8.037.000 8.434.000
Finansinntekter 342.000 177.000 100.000 105.000 49.000
Finanskostnader -2.626.000 -2.358.000 -2.474.000 -2.791.000 -3.401.000
Finans -2.284.000 -2.181.000 -2.374.000 -2.686.000 -3.352.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.390.000 -7.041.000 -1.500.000 -2.000.000 0
Årsresultat 4.390.000 7.041.000 4.813.000 5.351.000 5.083.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 103.000 160.000 229.000 306.000 154.000
Sum varige driftsmidler 116.885.000 126.175.000 135.826.000 141.142.000 152.743.000
Sum finansielle anleggsmidler 296.000 406.000 541.000 658.000 598.000
Sum anleggsmidler 117.181.000 126.581.000 136.368.000 141.800.000 153.342.000
Varebeholdning 7.144.000 6.712.000 6.842.000 4.800.000 4.547.000
Kundefordringer 2.626.000 2.240.000 2.508.000 3.203.000 666.000
Andre fordringer 4.894.000 2.865.000 4.483.000 1.318.000 640.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.422.000 24.219.000 12.225.000 16.710.000 6.316.000
Sum omløpsmidler 37.086.000 36.036.000 26.058.000 26.031.000 12.169.000
Sum eiendeler 154.267.000 162.617.000 162.426.000 167.831.000 165.511.000
Sum opptjent egenkapital -47.206.000 -47.206.000 -47.206.000 0 -53.871.000
Sum egenkapital 46.763.000 46.763.000 46.763.000 43.450.000 40.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.878.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 77.774.000 83.232.000 88.690.000 95.316.000 103.111.000
Leverandørgjeld 15.896.000 19.261.000 11.008.000 21.527.000 15.428.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.504.000 2.249.000 2.040.000 2.103.000 2.216.000
Utbytte -4.390.000 -7.041.000 -1.500.000 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.063.000 4.071.000 12.424.000 3.436.000 4.656.000
Sum kortsiktig gjeld 29.730.000 32.622.000 26.972.000 29.065.000 22.300.000
Sum gjeld og egenkapital 154.267.000 162.617.000 162.425.000 167.831.000 165.509.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.356.000 3.414.000 -914.000 -3.034.000 -10.131.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.7 0.7 0.4
Soliditet 30.3 28.8 28.8 25.9 24.2
Resultatgrad 4.3 6.4 5.2 6.1 6.2
Rentedekningsgrad 2.5 3.9 2.9 2.9 2.5
Gjeldsgrad 2.3 2.5 2.5 2.9 3.1
Total kapitalrentabilitet 4.5 5.8 4.5 4.9 5.1
Signatur
16.06.2020
SIGNATUR
SALBERG LEIN MAY KRISTIN
Prokurister
16.06.2020
PROKURA
HERIGSTAD-OLSEN STEIN ANDRE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex