Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Partrederiet Johrema Da
Juridisk navn:  Partrederiet Johrema Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99325133
V/Hans Reidar Njåstad Stolmasundet 7 Melingsåsen 77 Fax: 56185081
5398 Stolmen 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 948138557
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/6/1981 1
Foretakstype: PRE
Revisor: Fakta Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.26%
Resultat  
  
29.86%
Egenkapital  
  
85.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 50.182.000 45.511.000 50.960.000 45.273.000 38.283.000
Resultat: 12.459.000 9.594.000 9.513.000 115.000 1.385.000
Egenkapital: -1.237.000 -8.302.000 -14.845.000 -23.842.000 -20.735.000
Regnskap for  Partrederiet Johrema Da
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 50.182.000 45.511.000 50.960.000 45.273.000 38.283.000
Driftskostnader -35.522.000 -33.522.000 -38.464.000 -42.164.000 -33.548.000
Driftsresultat 14.660.000 11.989.000 12.496.000 3.109.000 4.734.000
Finansinntekter 20.000 852.000 202.000 221.000 190.000
Finanskostnader -2.221.000 -3.247.000 -3.185.000 -3.215.000 -3.539.000
Finans -2.201.000 -2.395.000 -2.983.000 -2.994.000 -3.349.000
Resultat før skatt 12.459.000 9.594.000 9.513.000 115.000 1.385.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.459.000 9.594.000 9.513.000 115.000 1.385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.011.000 61.059.000 67.723.000 71.977.000 71.296.000
Sum omløpsmidler 16.098.000 21.103.000 17.337.000 3.294.000 8.456.000
Sum eiendeler 76.109.000 82.162.000 85.060.000 75.271.000 79.752.000
Sum opptjent egenkapital -1.237.000 -8.302.000 -14.845.000 -23.842.000 -20.735.000
Sum egenkapital -1.237.000 -8.302.000 -14.845.000 -23.842.000 -20.735.000
Sum langsiktig gjeld 70.045.000 79.672.000 86.445.000 83.673.000 89.084.000
Sum kortsiktig gjeld 7.301.000 10.792.000 13.459.000 15.441.000 11.403.000
Sum gjeld og egenkapital 76.109.000 82.162.000 85.059.000 75.272.000 79.752.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.785.000 45.120.000 50.864.000 43.979.000 38.200.000
Andre inntekter 397.000 392.000 96.000 1.294.000 82.000
Driftsinntekter 50.182.000 45.511.000 50.960.000 45.273.000 38.283.000
Varekostnad 0 0 0 0 -496.000
Lønninger -15.751.000 -14.496.000 -16.338.000 -13.451.000 -12.479.000
Avskrivning -4.751.000 -4.374.000 -8.571.000 -7.917.000 -6.964.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.020.000 -14.652.000 -13.555.000 -20.796.000 -13.609.000
Driftskostnader -35.522.000 -33.522.000 -38.464.000 -42.164.000 -33.548.000
Driftsresultat 14.660.000 11.989.000 12.496.000 3.109.000 4.734.000
Finansinntekter 20.000 852.000 202.000 221.000 190.000
Finanskostnader -2.221.000 -3.247.000 -3.185.000 -3.215.000 -3.539.000
Finans -2.201.000 -2.395.000 -2.983.000 -2.994.000 -3.349.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.459.000 9.594.000 9.513.000 115.000 1.385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.950.000 37.950.000 37.950.000 37.950.000 37.950.000
Fast eiendom 600.000 600.000 600.000 300.000 300.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 22.061.000 23.109.000 26.575.000 30.830.000 30.148.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 3.197.000 3.197.000 3.197.000
Sum anleggsmidler 60.011.000 61.059.000 67.723.000 71.977.000 71.296.000
Varebeholdning 600.000 912.000 558.000 159.000 450.000
Kundefordringer 0 0 0 588.000 0
Andre fordringer 1.737.000 5.704.000 1.120.000 352.000 1.418.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.761.000 14.488.000 15.659.000 2.196.000 6.588.000
Sum omløpsmidler 16.098.000 21.103.000 17.337.000 3.294.000 8.456.000
Sum eiendeler 76.109.000 82.162.000 85.060.000 75.271.000 79.752.000
Sum opptjent egenkapital -1.237.000 -8.302.000 -14.845.000 -23.842.000 -20.735.000
Sum egenkapital -1.237.000 -8.302.000 -14.845.000 -23.842.000 -20.735.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.000 390.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 2.454.000 0
Sum langsiktig gjeld 70.045.000 79.672.000 86.445.000 83.673.000 89.084.000
Leverandørgjeld 1.891.000 2.745.000 4.620.000 5.393.000 5.023.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.002.000 4.690.000 5.194.000 2.734.000 2.757.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.408.000 3.358.000 3.645.000 4.860.000 3.623.000
Sum kortsiktig gjeld 7.301.000 10.792.000 13.459.000 15.441.000 11.403.000
Sum gjeld og egenkapital 76.109.000 82.162.000 85.059.000 75.272.000 79.752.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.797.000 10.311.000 3.878.000 -12.147.000 -2.947.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 1.3 0.2 0.7
Likviditetsgrad 2 2.1 1.9 1.2 0.3 0.8
Soliditet -1.6 -10.1 -17.5 -31.7 -26.0
Resultatgrad 29.2 26.3 24.5 6.9 12.4
Rentedekningsgrad 6.6 3.7 3.9 1.0 1.4
Gjeldsgrad -62.5 -10.9 -6.7 -4.2 -4.8
Total kapitalrentabilitet 19.3 15.6 14.9 4.4 6.2
Signatur
28.04.2020
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
NJÅSTAD HARALD JOHAN
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
28.04.2020
PROKURA HVER FOR SEG
NJÅSTAD HANS REIDAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex