Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
VIA Travel
Juridisk navn:  Partner Reisebyrå AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70100170
Postboks 976 Sentrum Brunholmgata 10 Fax: 70100190
6001 Ålesund 6004 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 947617710
Aksjekapital: 780.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 6/28/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.51%
Resultat  
  
811.29%
Egenkapital  
  
11.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.916.000 20.368.000 20.238.000 15.188.000 16.823.000
Resultat: 565.000 62.000 2.727.000 -682.000 1.411.000
Egenkapital: 3.704.000 3.326.000 3.501.000 3.270.000 3.806.000
Regnskap for  VIA Travel
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.916.000 20.368.000 20.238.000 15.188.000 16.823.000
Driftskostnader -22.073.000 -20.166.000 -17.434.000 -15.785.000 -15.504.000
Driftsresultat 843.000 202.000 2.804.000 -598.000 1.319.000
Finansinntekter 27.000 5.000 9.000 5.000 166.000
Finanskostnader -304.000 -145.000 -85.000 -90.000 -74.000
Finans -277.000 -140.000 -76.000 -85.000 92.000
Resultat før skatt 565.000 62.000 2.727.000 -682.000 1.411.000
Skattekostnad -153.000 -40.000 -696.000 146.000 -413.000
Årsresultat 413.000 22.000 2.031.000 -536.000 998.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.765.000 1.504.000 1.759.000 1.883.000 1.791.000
Sum omløpsmidler 12.667.000 14.144.000 13.204.000 8.020.000 10.728.000
Sum eiendeler 14.432.000 15.648.000 14.963.000 9.903.000 12.519.000
Sum opptjent egenkapital 2.827.000 2.449.000 2.624.000 2.393.000 2.929.000
Sum egenkapital 3.704.000 3.326.000 3.501.000 3.270.000 3.806.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.727.000 12.322.000 11.462.000 6.633.000 8.714.000
Sum gjeld og egenkapital 14.431.000 15.648.000 14.963.000 9.903.000 12.520.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 22.916.000 20.368.000 20.238.000 15.188.000 16.823.000
Driftsinntekter 22.916.000 20.368.000 20.238.000 15.188.000 16.823.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -12.803.000 -12.675.000 -12.547.000 -11.289.000 -11.381.000
Avskrivning -87.000 -120.000 -77.000 -104.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.183.000 -7.371.000 -4.810.000 -4.392.000 -4.048.000
Driftskostnader -22.073.000 -20.166.000 -17.434.000 -15.785.000 -15.504.000
Driftsresultat 843.000 202.000 2.804.000 -598.000 1.319.000
Finansinntekter 27.000 5.000 9.000 5.000 166.000
Finanskostnader -304.000 -145.000 -85.000 -90.000 -74.000
Finans -277.000 -140.000 -76.000 -85.000 92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.800.000 0 -700.000
Årsresultat 413.000 22.000 2.031.000 -536.000 998.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 101.000 87.000 65.000 241.000 95.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 147.000 233.000 85.000 162.000 156.000
Sum varige driftsmidler 147.000 233.000 85.000 162.000 156.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.517.000 1.184.000 1.610.000 1.481.000 1.541.000
Sum anleggsmidler 1.765.000 1.504.000 1.759.000 1.883.000 1.791.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.549.000 9.180.000 6.953.000 5.856.000 6.566.000
Andre fordringer 4.674.000 3.528.000 1.991.000 1.258.000 2.099.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 444.000 1.435.000 4.260.000 906.000 2.064.000
Sum omløpsmidler 12.667.000 14.144.000 13.204.000 8.020.000 10.728.000
Sum eiendeler 14.432.000 15.648.000 14.963.000 9.903.000 12.519.000
Sum opptjent egenkapital 2.827.000 2.449.000 2.624.000 2.393.000 2.929.000
Sum egenkapital 3.704.000 3.326.000 3.501.000 3.270.000 3.806.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.432.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.351.000 6.215.000 5.149.000 4.296.000 5.352.000
Betalbar skatt 162.000 0 520.000 0 435.000
Skyldig offentlige avgifter 1.062.000 932.000 1.100.000 766.000 593.000
Utbytte 0 0 -1.800.000 0 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 5.720.000 5.175.000 2.893.000 1.572.000 1.634.000
Sum kortsiktig gjeld 10.727.000 12.322.000 11.462.000 6.633.000 8.714.000
Sum gjeld og egenkapital 14.431.000 15.648.000 14.963.000 9.903.000 12.520.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.940.000 1.822.000 1.742.000 1.387.000 2.014.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3
Soliditet 25.7 21.3 23.4 3 30.4
Resultatgrad 3.7 1 13.9 -3.9 7.8
Rentedekningsgrad 2.8 1.4 3 -6.6 20.1
Gjeldsgrad 2.9 3.7 3.3 2 2.3
Total kapitalrentabilitet 6 1.3 18.8 11.9
Signatur
10.01.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP,
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER
ALENE.
Prokurister
10.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
TORE ANDRE AURDAL
ARNE JOHAN AURDAL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex