Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Park Consult Bjarne Holø
Juridisk navn:  Park Consult Bjarne Holø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61212400
Parklund Ottadalsvegen 4733 Parklund Ottadalsvegen 4733 Fax: 61212410
2685 Garmo 2685 Garmo
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 972420751
Aksjekapital: 90 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.22%
Resultat  
  
269.7%
Egenkapital  
  
-3.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 536.000 584.000 415.000 468.000 537.000
Resultat: 112.000 -66.000 -16.000 66.000 -95.000
Egenkapital: 448.000 465.000 527.000 643.000 407.000
Regnskap for  Park Consult Bjarne Holø
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 536.000 584.000 415.000 468.000 537.000
Driftskostnader -425.000 -650.000 -432.000 -357.000 -584.000
Driftsresultat 112.000 -66.000 -16.000 112.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -45.000 -48.000
Finans 0 0 0 -45.000 -48.000
Resultat før skatt 112.000 -66.000 -16.000 66.000 -95.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 -66.000 -16.000 66.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 746.000 2.058.000 1.551.000 1.657.000 1.974.000
Sum omløpsmidler 386.000 343.000 378.000 380.000 602.000
Sum eiendeler 1.132.000 2.401.000 1.929.000 2.037.000 2.576.000
Sum opptjent egenkapital 448.000 465.000 527.000 643.000 407.000
Sum egenkapital 448.000 465.000 527.000 643.000 407.000
Sum langsiktig gjeld 580.000 1.863.000 1.303.000 1.328.000 1.194.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000 73.000 100.000 67.000 976.000
Sum gjeld og egenkapital 1.132.000 2.401.000 1.930.000 2.038.000 2.577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 478.000 470.000 415.000 304.000 334.000
Andre inntekter 58.000 113.000 0 164.000 203.000
Driftsinntekter 536.000 584.000 415.000 468.000 537.000
Varekostnad -50.000 -143.000 -47.000 -90.000 -126.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -187.000 -134.000 -119.000 -1.000 -176.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -373.000 -266.000 -266.000 -282.000
Driftskostnader -425.000 -650.000 -432.000 -357.000 -584.000
Driftsresultat 112.000 -66.000 -16.000 112.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -45.000 -48.000
Finans 0 0 0 -45.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 -66.000 -16.000 66.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 1.113.000 1.161.000 1.185.000 1.501.000
Maskiner anlegg 746.000 933.000 378.000 472.000 473.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 746.000 2.047.000 1.540.000 1.657.000 1.974.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 11.000 11.000 0 0
Sum anleggsmidler 746.000 2.058.000 1.551.000 1.657.000 1.974.000
Varebeholdning 0 28.000 58.000 37.000 39.000
Kundefordringer 224.000 212.000 155.000 173.000 155.000
Andre fordringer 9.000 19.000 32.000 57.000 197.000
Sum investeringer 0 0 0 11.000 11.000
Kasse, bank 153.000 84.000 134.000 103.000 200.000
Sum omløpsmidler 386.000 343.000 378.000 380.000 602.000
Sum eiendeler 1.132.000 2.401.000 1.929.000 2.037.000 2.576.000
Sum opptjent egenkapital 448.000 465.000 527.000 643.000 407.000
Sum egenkapital 448.000 465.000 527.000 643.000 407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 455.000
Sum langsiktig gjeld 580.000 1.863.000 1.303.000 1.328.000 1.194.000
Leverandørgjeld 53.000 86.000 103.000 67.000 520.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 -13.000 -4.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 104.000 73.000 100.000 67.000 976.000
Sum gjeld og egenkapital 1.132.000 2.401.000 1.930.000 2.038.000 2.577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 282.000 270.000 278.000 313.000 -374.000
Likviditetsgrad 1 3.7 4.7 3.8 5.7 0.6
Likviditetsgrad 2 3.7 4.3 3.2 5.1 0.6
Soliditet 39.6 19.4 27.3 31.6 15.8
Resultatgrad 20.9 -11.3 -3.9 23.9 -8.8
Rentedekningsgrad 2.5 -1.0
Gjeldsgrad 1.5 4.2 2.7 2.2 5.3
Total kapitalrentabilitet 9.9 -2.7 -0.8 5.5 -1.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex