Paintball Gear As
Juridisk navn:  Paintball Gear As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40088529
Vækerøveien 102A Rosenkrantz gate 151 Fax:
0383 Oslo 3023 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 912849384
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/25/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aztek Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.98%
Resultat  
  
98.78%
Egenkapital  
  
-0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 567.000 683.000 737.000 1.626.000 1.635.000
Resultat: -1.000 -82.000 29.000 -71.000 -31.000
Egenkapital: -128.000 -127.000 -45.000 -74.000 -2.000
Regnskap for  Paintball Gear As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 567.000 683.000 737.000 1.626.000 1.635.000
Driftskostnader -568.000 -763.000 -707.000 -1.697.000 -1.669.000
Driftsresultat -1.000 -80.000 30.000 -70.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -2.000 -1.000 -1.000 2.000
Resultat før skatt -1.000 -82.000 29.000 -71.000 -31.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.000 -1.000
Årsresultat -1.000 -82.000 29.000 -72.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 115.000 196.000 1.525.000 1.329.000 1.242.000
Sum eiendeler 115.000 196.000 1.525.000 1.329.000 1.242.000
Sum opptjent egenkapital -158.000 -157.000 -75.000 -104.000 -32.000
Sum egenkapital -128.000 -127.000 -45.000 -74.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 243.000 323.000 1.570.000 1.403.000 1.244.000
Sum gjeld og egenkapital 115.000 196.000 1.525.000 1.329.000 1.242.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 567.000 683.000 457.000 1.626.000 1.635.000
Andre inntekter 0 0 280.000 0 0
Driftsinntekter 567.000 683.000 737.000 1.626.000 1.635.000
Varekostnad 0 -683.000 -554.000 -1.355.000 -1.546.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -568.000 -80.000 -153.000 -342.000 -123.000
Driftskostnader -568.000 -763.000 -707.000 -1.697.000 -1.669.000
Driftsresultat -1.000 -80.000 30.000 -70.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -2.000 -1.000 -1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -82.000 29.000 -72.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 683.000 779.000 796.000
Kundefordringer 92.000 182.000 279.000 84.000 71.000
Andre fordringer 0 4.000 539.000 270.000 189.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 10.000 23.000 196.000 186.000
Sum omløpsmidler 115.000 196.000 1.525.000 1.329.000 1.242.000
Sum eiendeler 115.000 196.000 1.525.000 1.329.000 1.242.000
Sum opptjent egenkapital -158.000 -157.000 -75.000 -104.000 -32.000
Sum egenkapital -128.000 -127.000 -45.000 -74.000 -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 236.000 323.000 1.570.000 1.402.000 1.244.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 243.000 323.000 1.570.000 1.403.000 1.244.000
Sum gjeld og egenkapital 115.000 196.000 1.525.000 1.329.000 1.242.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -128.000 -127.000 -45.000 -74.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4
Soliditet -111.3 -64.8 -5.6 -0.2
Resultatgrad -0.2 -11.7 4.1 -4.3 -2.1
Rentedekningsgrad 3 -70.0 -31.0
Gjeldsgrad -1.9 -2.5 -34.9 -19.0 -622.0
Total kapitalrentabilitet -0.9 -40.8 2 -5.3 -2.5
Signatur
11.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex