P G Tilseth AS
Juridisk navn:  P G Tilseth AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70055120
Fax: 70076852
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 985396221
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2003 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: p g tilseth maskin as
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.08%
Resultat  
  
2237.5%
Egenkapital  
  
22.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.624.000 1.462.000 1.594.000 1.613.000 1.756.000
Resultat: 513.000 -24.000 -26.000 -154.000 39.000
Egenkapital: 2.168.000 1.773.000 1.793.000 1.814.000 1.930.000
Regnskap for  P G Tilseth AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.624.000 1.462.000 1.594.000 1.613.000 1.756.000
Driftskostnader -1.110.000 -1.487.000 -1.620.000 -1.766.000 -1.713.000
Driftsresultat 514.000 -24.000 -27.000 -153.000 43.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -2.000 -5.000
Finans 0 -1.000 1.000 -1.000 -4.000
Resultat før skatt 513.000 -24.000 -26.000 -154.000 39.000
Skattekostnad -119.000 4.000 5.000 39.000 -10.000
Årsresultat 395.000 -20.000 -21.000 -115.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 526.000 579.000 612.000 697.000 639.000
Sum omløpsmidler 2.274.000 1.407.000 1.650.000 1.617.000 1.528.000
Sum eiendeler 2.800.000 1.986.000 2.262.000 2.314.000 2.167.000
Sum opptjent egenkapital 2.068.000 1.673.000 1.693.000 1.714.000 1.830.000
Sum egenkapital 2.168.000 1.773.000 1.793.000 1.814.000 1.930.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 633.000 213.000 469.000 499.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 2.801.000 1.986.000 2.262.000 2.313.000 2.168.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.574.000 1.462.000 1.594.000 1.613.000 1.756.000
Andre inntekter 50.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.624.000 1.462.000 1.594.000 1.613.000 1.756.000
Varekostnad 0 0 -54.000 -30.000 -5.000
Lønninger -650.000 -575.000 -646.000 -684.000 -471.000
Avskrivning -19.000 -85.000 -75.000 -79.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -441.000 -827.000 -845.000 -973.000 -1.153.000
Driftskostnader -1.110.000 -1.487.000 -1.620.000 -1.766.000 -1.713.000
Driftsresultat 514.000 -24.000 -27.000 -153.000 43.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -2.000 -5.000
Finans 0 -1.000 1.000 -1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 395.000 -20.000 -21.000 -115.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 42.000 38.000 33.000 0
Fast eiendom 462.000 462.000 462.000 462.000 329.000
Maskiner anlegg 55.000 75.000 71.000 146.000 221.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 517.000 536.000 533.000 608.000 554.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 42.000 56.000 85.000
Sum anleggsmidler 526.000 579.000 612.000 697.000 639.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 478.000 613.000 0 423.000 315.000
Andre fordringer 15.000 30.000 83.000 70.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.781.000 765.000 1.567.000 1.123.000 1.157.000
Sum omløpsmidler 2.274.000 1.407.000 1.650.000 1.617.000 1.528.000
Sum eiendeler 2.800.000 1.986.000 2.262.000 2.314.000 2.167.000
Sum opptjent egenkapital 2.068.000 1.673.000 1.693.000 1.714.000 1.830.000
Sum egenkapital 2.168.000 1.773.000 1.793.000 1.814.000 1.930.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Leverandørgjeld 28.000 35.000 90.000 163.000 88.000
Betalbar skatt 86.000 0 0 0 20.000
Skyldig offentlige avgifter 364.000 33.000 203.000 206.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 145.000 176.000 130.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 633.000 213.000 469.000 499.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 2.801.000 1.986.000 2.262.000 2.313.000 2.168.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.641.000 1.194.000 1.181.000 1.118.000 1.296.000
Likviditetsgrad 1 3.6 6.6 3.5 3.2 6.6
Likviditetsgrad 2 3.6 6.6 3.5 3.3 6.6
Soliditet 77.4 89.3 79.3 78.4 89.0
Resultatgrad 31.7 -1.6 -1.7 -9.5 2.4
Rentedekningsgrad 5 -76.0 8.8
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 18.4 -1.2 -1.1 -6.6 2.0
Signatur
21.12.2011
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
21.12.2011
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex