Påbygg Spesialisten As
Juridisk navn:  Påbygg Spesialisten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48070664
Minne Industriområde 16 Minne Industriområde 16 Fax:
2092 Minnesund 2092 Minnesund
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 998024722
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/1/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut. Revisor John Asle Johnsen As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.3%
Resultat  
  
69.16%
Egenkapital  
  
24.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 131.716.000 136.217.000 133.245.000 94.598.000 70.912.000
Resultat: 1.130.000 668.000 1.637.000 1.724.000 -2.403.000
Egenkapital: 4.396.000 3.533.000 3.533.000 2.490.000 1.509.000
Regnskap for  Påbygg Spesialisten As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 131.716.000 136.217.000 133.245.000 94.598.000 70.912.000
Driftskostnader -132.396.000 -134.022.000 -132.437.000 -92.646.000 -70.612.000
Driftsresultat -680.000 2.195.000 807.000 1.951.000 301.000
Finansinntekter 2.389.000 329.000 930.000 403.000 657.000
Finanskostnader -579.000 -1.857.000 -100.000 -631.000 -3.360.000
Finans 1.810.000 -1.528.000 830.000 -228.000 -2.703.000
Resultat før skatt 1.130.000 668.000 1.637.000 1.724.000 -2.403.000
Skattekostnad -267.000 -159.000 -395.000 -442.000 599.000
Årsresultat 863.000 509.000 1.242.000 1.282.000 -1.804.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 884.000 1.480.000 3.241.000 1.374.000 1.837.000
Sum omløpsmidler 16.587.000 58.898.000 31.980.000 18.487.000 24.863.000
Sum eiendeler 17.471.000 60.378.000 35.221.000 19.861.000 26.700.000
Sum opptjent egenkapital 3.346.000 2.483.000 2.483.000 1.440.000 459.000
Sum egenkapital 4.396.000 3.533.000 3.533.000 2.490.000 1.509.000
Sum langsiktig gjeld 0 750.000 2.657.000 447.000 649.000
Sum kortsiktig gjeld 13.075.000 56.095.000 29.032.000 16.922.000 24.542.000
Sum gjeld og egenkapital 17.471.000 60.378.000 35.222.000 19.859.000 26.700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 131.179.000 135.872.000 133.115.000 94.215.000 70.829.000
Andre inntekter 537.000 345.000 130.000 382.000 83.000
Driftsinntekter 131.716.000 136.217.000 133.245.000 94.598.000 70.912.000
Varekostnad -125.421.000 -125.664.000 -125.922.000 -88.088.000 -66.310.000
Lønninger -2.934.000 -3.929.000 -3.549.000 -2.457.000 -1.985.000
Avskrivning -320.000 -416.000 -571.000 -245.000 -194.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.721.000 -4.013.000 -2.395.000 -1.856.000 -2.123.000
Driftskostnader -132.396.000 -134.022.000 -132.437.000 -92.646.000 -70.612.000
Driftsresultat -680.000 2.195.000 807.000 1.951.000 301.000
Finansinntekter 2.389.000 329.000 930.000 403.000 657.000
Finanskostnader -579.000 -1.857.000 -100.000 -631.000 -3.360.000
Finans 1.810.000 -1.528.000 830.000 -228.000 -2.703.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 -300.000
Årsresultat 863.000 509.000 1.242.000 1.282.000 -1.804.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 88.000 155.000 34.000 228.000 670.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 84.000 132.000 180.000
Driftsløsøre 661.000 1.294.000 3.093.000 983.000 957.000
Sum varige driftsmidler 661.000 1.294.000 3.177.000 1.115.000 1.137.000
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 884.000 1.480.000 3.241.000 1.374.000 1.837.000
Varebeholdning 13.771.000 56.685.000 24.344.000 9.589.000 18.140.000
Kundefordringer 1.171.000 1.746.000 6.375.000 3.194.000 4.373.000
Andre fordringer 207.000 6.000 42.000 1.846.000 1.005.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.395.000 461.000 1.219.000 3.708.000 1.222.000
Sum omløpsmidler 16.587.000 58.898.000 31.980.000 18.487.000 24.863.000
Sum eiendeler 17.471.000 60.378.000 35.221.000 19.861.000 26.700.000
Sum opptjent egenkapital 3.346.000 2.483.000 2.483.000 1.440.000 459.000
Sum egenkapital 4.396.000 3.533.000 3.533.000 2.490.000 1.509.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 241.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 750.000 2.657.000 447.000 649.000
Leverandørgjeld 10.815.000 51.805.000 24.542.000 15.086.000 23.622.000
Betalbar skatt 169.000 192.000 201.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.348.000 216.000 229.000 238.000 97.000
Utbytte 0 0 0 -200.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 502.000 3.882.000 4.059.000 1.399.000 824.000
Sum kortsiktig gjeld 13.075.000 56.095.000 29.032.000 16.922.000 24.542.000
Sum gjeld og egenkapital 17.471.000 60.378.000 35.222.000 19.859.000 26.700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.512.000 2.803.000 2.948.000 1.565.000 321.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0.3 0.5 0.3
Soliditet 25.2 5.9 1 12.5 5.7
Resultatgrad -0.5 1.6 0.6 2.1 0.4
Rentedekningsgrad -1.2 1.2 8.1 3.1 0.3
Gjeldsgrad 3 16.1 9 7 16.7
Total kapitalrentabilitet 9.8 4.2 4.9 11.9 3.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex