Påbygg Invest AS
Juridisk navn:  Påbygg Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90918767
Arabergvegen 2 Arabergvegen 2 Fax: 51648526
4055 Sola 4055 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 975992071
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Sola Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
14.01%
Resultat  
  
72.56%
Egenkapital  
  
1.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.465.000 2.162.000 1.537.000 1.872.000 1.795.000
Resultat: 2.019.000 1.170.000 702.000 1.045.000 718.000
Egenkapital: 12.533.000 12.372.000 13.177.000 12.848.000 12.348.000
Regnskap for  Påbygg Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.465.000 2.162.000 1.537.000 1.872.000 1.795.000
Driftskostnader -1.000.000 -840.000 -951.000 -1.108.000 -1.078.000
Driftsresultat 1.465.000 1.321.000 586.000 764.000 717.000
Finansinntekter 719.000 23.000 313.000 505.000 255.000
Finanskostnader -165.000 -174.000 -197.000 -224.000 -254.000
Finans 554.000 -151.000 116.000 281.000 1.000
Resultat før skatt 2.019.000 1.170.000 702.000 1.045.000 718.000
Skattekostnad -359.000 -274.000 -74.000 -44.000 -77.000
Årsresultat 1.660.000 896.000 629.000 1.001.000 640.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.425.000 16.931.000 17.548.000 17.949.000 18.809.000
Sum omløpsmidler 3.399.000 2.614.000 3.102.000 3.094.000 1.861.000
Sum eiendeler 19.824.000 19.545.000 20.650.000 21.043.000 20.670.000
Sum opptjent egenkapital 12.333.000 12.172.000 12.977.000 12.648.000 12.148.000
Sum egenkapital 12.533.000 12.372.000 13.177.000 12.848.000 12.348.000
Sum langsiktig gjeld 5.302.000 5.604.000 6.946.000 7.452.000 8.148.000
Sum kortsiktig gjeld 1.989.000 1.568.000 528.000 742.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 19.824.000 19.544.000 20.651.000 21.042.000 20.671.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.465.000 2.162.000 1.537.000 1.872.000 1.795.000
Driftsinntekter 2.465.000 2.162.000 1.537.000 1.872.000 1.795.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -34.000 -30.000 0 0 -34.000
Avskrivning -507.000 -617.000 -867.000 -860.000 -860.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -459.000 -193.000 -84.000 -248.000 -184.000
Driftskostnader -1.000.000 -840.000 -951.000 -1.108.000 -1.078.000
Driftsresultat 1.465.000 1.321.000 586.000 764.000 717.000
Finansinntekter 719.000 23.000 313.000 505.000 255.000
Finanskostnader -165.000 -174.000 -197.000 -224.000 -254.000
Finans 554.000 -151.000 116.000 281.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.700.000 -300.000 -500.000 0
Årsresultat 1.660.000 896.000 629.000 1.001.000 640.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.294.000 16.774.000 17.316.000 17.393.000 17.930.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 50.000 126.000 450.000 773.000
Sum varige driftsmidler 16.318.000 16.825.000 17.442.000 17.843.000 18.703.000
Sum finansielle anleggsmidler 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
Sum anleggsmidler 16.425.000 16.931.000 17.548.000 17.949.000 18.809.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 154.000 0 0 0 0
Andre fordringer 723.000 0 300.000 806.000 549.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.523.000 2.614.000 2.802.000 2.289.000 1.313.000
Sum omløpsmidler 3.399.000 2.614.000 3.102.000 3.094.000 1.861.000
Sum eiendeler 19.824.000 19.545.000 20.650.000 21.043.000 20.670.000
Sum opptjent egenkapital 12.333.000 12.172.000 12.977.000 12.648.000 12.148.000
Sum egenkapital 12.533.000 12.372.000 13.177.000 12.848.000 12.348.000
Sum avsetninger til forpliktelser 533.000 510.000 527.000 589.000 643.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.302.000 5.604.000 6.946.000 7.452.000 8.148.000
Leverandørgjeld 29.000 71.000 12.000 112.000 7.000
Betalbar skatt 335.000 290.000 136.000 98.000 66.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000 165.000 68.000 28.000 98.000
Utbytte -1.500.000 -1.700.000 -300.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 43.000 13.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.989.000 1.568.000 528.000 742.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 19.824.000 19.544.000 20.651.000 21.042.000 20.671.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.410.000 1.046.000 2.574.000 2.352.000 1.686.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 5.9 4.2 10.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 5.9 4.2 10.7
Soliditet 63.2 63.3 63.8 61.1 59.7
Resultatgrad 59.4 61.1 38.1 40.8 39.9
Rentedekningsgrad 8.9 7.6 3 3.4 3.8
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 1 6.9 4.4 6 4.7
Signatur
11.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.06.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex