Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ottadalen Mølle Sa
Juridisk navn:  Ottadalen Mølle Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61211820
Bergomsvegen 49 Bergomsvegen 49 Fax: 61212171
2686 Lom 2686 Lom
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 913980484
Aksjekapital: 197.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 6/17/1976
Foretakstype: SA
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.41%
Resultat  
  
17.62%
Egenkapital  
  
8.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 203.976.000 193.512.000 183.668.000 177.733.000 177.666.000
Resultat: 6.808.000 5.788.000 8.316.000 7.421.000 6.771.000
Egenkapital: 63.651.000 58.483.000 54.283.000 48.071.000 42.664.000
Regnskap for  Ottadalen Mølle Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 203.976.000 193.512.000 183.668.000 177.733.000 177.666.000
Driftskostnader -197.604.000 -187.572.000 -176.025.000 -170.602.000 -170.667.000
Driftsresultat 6.373.000 5.940.000 7.643.000 7.132.000 6.998.000
Finansinntekter 754.000 613.000 930.000 766.000 688.000
Finanskostnader -319.000 -766.000 -257.000 -477.000 -916.000
Finans 435.000 -153.000 673.000 289.000 -228.000
Resultat før skatt 6.808.000 5.788.000 8.316.000 7.421.000 6.771.000
Skattekostnad -1.642.000 -1.599.000 -2.110.000 -2.022.000 -2.075.000
Årsresultat 5.165.000 4.189.000 6.206.000 5.399.000 4.695.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.556.000 25.426.000 23.647.000 21.859.000 21.192.000
Sum omløpsmidler 58.208.000 55.976.000 54.579.000 48.059.000 45.426.000
Sum eiendeler 88.764.000 81.402.000 78.226.000 69.918.000 66.618.000
Sum opptjent egenkapital 63.454.000 58.289.000 54.097.000 47.891.000 42.492.000
Sum egenkapital 63.651.000 58.483.000 54.283.000 48.071.000 42.664.000
Sum langsiktig gjeld 3.709.000 3.905.000 4.123.000 4.302.000 4.481.000
Sum kortsiktig gjeld 21.404.000 19.015.000 19.820.000 17.546.000 19.473.000
Sum gjeld og egenkapital 88.764.000 81.403.000 78.226.000 69.919.000 66.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 202.812.000 191.943.000 182.260.000 176.166.000 175.769.000
Andre inntekter 1.164.000 1.569.000 1.408.000 1.567.000 1.896.000
Driftsinntekter 203.976.000 193.512.000 183.668.000 177.733.000 177.666.000
Varekostnad -149.360.000 -142.270.000 -135.237.000 -130.036.000 -133.027.000
Lønninger -16.190.000 -14.273.000 -13.495.000 -12.579.000 -12.526.000
Avskrivning -2.929.000 -2.517.000 -2.318.000 -2.242.000 -2.245.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.796.000 -29.050.000 -25.909.000 -25.242.000 -23.370.000
Driftskostnader -197.604.000 -187.572.000 -176.025.000 -170.602.000 -170.667.000
Driftsresultat 6.373.000 5.940.000 7.643.000 7.132.000 6.998.000
Finansinntekter 754.000 613.000 930.000 766.000 688.000
Finanskostnader -319.000 -766.000 -257.000 -477.000 -916.000
Finans 435.000 -153.000 673.000 289.000 -228.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.165.000 4.189.000 6.206.000 5.399.000 4.695.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 210.000 253.000 202.000 262.000 318.000
Fast eiendom 12.706.000 13.280.000 11.212.000 10.649.000 10.293.000
Maskiner anlegg 8.764.000 7.865.000 8.265.000 7.843.000 7.168.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 23.181.000 21.886.000 19.628.000 18.681.000 17.730.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.165.000 3.287.000 3.817.000 2.916.000 3.144.000
Sum anleggsmidler 30.556.000 25.426.000 23.647.000 21.859.000 21.192.000
Varebeholdning 26.461.000 24.382.000 22.563.000 21.556.000 22.118.000
Kundefordringer 24.795.000 25.628.000 27.387.000 22.006.000 21.894.000
Andre fordringer 1.523.000 201.000 65.000 0 941.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.429.000 5.765.000 4.564.000 4.497.000 473.000
Sum omløpsmidler 58.208.000 55.976.000 54.579.000 48.059.000 45.426.000
Sum eiendeler 88.764.000 81.402.000 78.226.000 69.918.000 66.618.000
Sum opptjent egenkapital 63.454.000 58.289.000 54.097.000 47.891.000 42.492.000
Sum egenkapital 63.651.000 58.483.000 54.283.000 48.071.000 42.664.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.648.000
Sum langsiktig gjeld 3.709.000 3.905.000 4.123.000 4.302.000 4.481.000
Leverandørgjeld 14.592.000 13.034.000 12.895.000 11.730.000 12.011.000
Betalbar skatt 1.599.000 1.650.000 2.050.000 1.967.000 2.105.000
Skyldig offentlige avgifter 1.918.000 1.307.000 1.947.000 1.184.000 676.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.295.000 3.025.000 2.929.000 2.664.000 3.032.000
Sum kortsiktig gjeld 21.404.000 19.015.000 19.820.000 17.546.000 19.473.000
Sum gjeld og egenkapital 88.764.000 81.403.000 78.226.000 69.919.000 66.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.804.000 36.961.000 34.759.000 30.513.000 25.953.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.9 2.8 2.7 2.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.6 1.5 1.2
Soliditet 71.7 71.8 69.4 68.8 64.0
Resultatgrad 3.1 3.1 4.2 4 3.9
Rentedekningsgrad 2 7.8 29.7 1 8.4
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 8 8.1 1 11.3 11.5
Signatur
16.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER OG STYRETS
LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex