Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ossikel AS
Juridisk navn:  Ossikel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24124400
C/O Formuesforv. Aktiv Forvaltn. As Postboks 9702 Torget Vest C/O Formuesforv. Aktiv Forvaltn. As Gamle Kirkeplass 7 Fax:
3010 Drammen 3019 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 986314202
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/21/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel
Utvikling:
Omsetning  
  
176.18%
Resultat  
  
178.23%
Egenkapital  
  
4.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.250.000 2.263.000 1.832.000 8.467.000 4.312.000
Resultat: 4.947.000 1.778.000 1.012.000 8.163.000 4.011.000
Egenkapital: 66.972.000 64.025.000 64.247.000 70.734.000 64.571.000
Regnskap for  Ossikel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.250.000 2.263.000 1.832.000 8.467.000 4.312.000
Driftskostnader -1.190.000 -587.000 -569.000 -662.000 -607.000
Driftsresultat 5.060.000 1.676.000 1.263.000 7.805.000 3.705.000
Finansinntekter 32.000 102.000 106.000 370.000 318.000
Finanskostnader -146.000 0 -356.000 -12.000 -12.000
Finans -114.000 102.000 -250.000 358.000 306.000
Resultat før skatt 4.947.000 1.778.000 1.012.000 8.163.000 4.011.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.947.000 1.778.000 1.012.000 8.163.000 4.011.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.401.000 5.401.000 5.401.000 5.275.000 4.874.000
Sum omløpsmidler 63.595.000 60.721.000 60.449.000 65.637.000 63.168.000
Sum eiendeler 68.996.000 66.122.000 65.850.000 70.912.000 68.042.000
Sum opptjent egenkapital 32.007.000 27.060.000 25.282.000 24.269.000 16.106.000
Sum egenkapital 66.972.000 64.025.000 64.247.000 70.734.000 64.571.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.025.000 2.098.000 1.603.000 177.000 3.471.000
Sum gjeld og egenkapital 68.997.000 66.123.000 65.850.000 70.911.000 68.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.250.000 2.263.000 1.832.000 8.467.000 4.312.000
Driftsinntekter 6.250.000 2.263.000 1.832.000 8.467.000 4.312.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning -441.000 0 0 10.000 0
Andre driftskostnader -749.000 -587.000 -569.000 -672.000 -607.000
Driftskostnader -1.190.000 -587.000 -569.000 -662.000 -607.000
Driftsresultat 5.060.000 1.676.000 1.263.000 7.805.000 3.705.000
Finansinntekter 32.000 102.000 106.000 370.000 318.000
Finanskostnader -146.000 0 -356.000 -12.000 -12.000
Finans -114.000 102.000 -250.000 358.000 306.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -7.500.000 -2.000.000 0
Årsresultat 4.947.000 1.778.000 1.012.000 8.163.000 4.011.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.734.000 4.734.000 4.734.000 4.734.000 4.418.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 667.000 667.000 667.000 541.000 456.000
Sum varige driftsmidler 5.401.000 5.401.000 5.401.000 5.275.000 4.874.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.401.000 5.401.000 5.401.000 5.275.000 4.874.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 927.000 7.000 0 95.000 177.000
Sum investeringer 59.600.000 57.354.000 56.325.000 58.684.000 44.488.000
Kasse, bank 3.068.000 3.359.000 4.124.000 6.858.000 18.503.000
Sum omløpsmidler 63.595.000 60.721.000 60.449.000 65.637.000 63.168.000
Sum eiendeler 68.996.000 66.122.000 65.850.000 70.912.000 68.042.000
Sum opptjent egenkapital 32.007.000 27.060.000 25.282.000 24.269.000 16.106.000
Sum egenkapital 66.972.000 64.025.000 64.247.000 70.734.000 64.571.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 0 14.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 8.000 5.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -7.500.000 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.007.000 98.000 89.000 169.000 3.466.000
Sum kortsiktig gjeld 2.025.000 2.098.000 1.603.000 177.000 3.471.000
Sum gjeld og egenkapital 68.997.000 66.123.000 65.850.000 70.911.000 68.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.570.000 58.623.000 58.846.000 65.460.000 59.697.000
Likviditetsgrad 1 31.4 28.9 37.7 370.8 18.2
Likviditetsgrad 2 31.4 28.9 37.7 370.9 18.2
Soliditet 97.1 96.8 97.6 99.8 94.9
Resultatgrad 8 74.1 68.9 92.2 85.9
Rentedekningsgrad 34.7 3.5 681.3 335.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.4 2.7 2.1 11.5 5.9
Signatur
26.04.2011
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV DAGLIG LEDER FOR SEG OG STYRETS MEDLEMMER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex