Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ossie As
Juridisk navn:  Ossie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91561887
Rudlå 4 Rudlå 4 Fax:
4345 Bryne 4345 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 917798397
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/9/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finero As
Utvikling:
Omsetning  
  
-80%
Resultat  
  
28.57%
Egenkapital  
  
-92.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.000 10.000 0 0
Resultat: -35.000 -49.000 -15.000 -15.000
Egenkapital: -75.000 -39.000 10.000 10.000
Regnskap for  Ossie As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.000 10.000 0 0
Driftskostnader -37.000 -59.000 -15.000 -15.000
Driftsresultat -35.000 -49.000 -15.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -35.000 -49.000 -15.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -49.000 -15.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 2.000 16.000 16.000
Sum eiendeler 8.000 2.000 16.000 16.000
Sum opptjent egenkapital -99.000 -64.000 -15.000 -15.000
Sum egenkapital -75.000 -39.000 10.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 41.000 7.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 1.000 16.000 16.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 10.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.000 10.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -59.000 -15.000 -15.000
Driftskostnader -37.000 -59.000 -15.000 -15.000
Driftsresultat -35.000 -49.000 -15.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -49.000 -15.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 2.000 14.000 14.000
Sum omløpsmidler 8.000 2.000 16.000 16.000
Sum eiendeler 8.000 2.000 16.000 16.000
Sum opptjent egenkapital -99.000 -64.000 -15.000 -15.000
Sum egenkapital -75.000 -39.000 10.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 8.000 7.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 34.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 41.000 7.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 1.000 16.000 16.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -74.000 -39.000 9.000 9.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0 2.3 2.3
Soliditet -1071.4 58.8 58.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -88.2 -88.2
Signatur
09.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex