Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ossia AS
Juridisk navn:  Ossia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øvre Sjølingstad 59 Øvre Sjølingstad 59 Fax:
4513 Mandal 4513 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 992850949
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/30/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi Numeris As
Utvikling:
Omsetning  
  
114.12%
Resultat  
  
-333.82%
Egenkapital  
  
-163.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 364.000 170.000 73.000 139.000 17.000
Resultat: -159.000 68.000 -66.000 15.000 4.000
Egenkapital: -62.000 97.000 29.000 95.000 81.000
Regnskap for  Ossia AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 364.000 170.000 73.000 139.000 17.000
Driftskostnader -523.000 -102.000 -140.000 -128.000 -16.000
Driftsresultat -159.000 68.000 -66.000 12.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 3.000 3.000
Resultat før skatt -159.000 68.000 -66.000 15.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -159.000 68.000 -66.000 15.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.000 24.000 30.000 38.000 47.000
Sum omløpsmidler 53.000 126.000 12.000 70.000 120.000
Sum eiendeler 116.000 150.000 42.000 108.000 167.000
Sum opptjent egenkapital -162.000 -3.000 -71.000 -5.000 -19.000
Sum egenkapital -62.000 97.000 29.000 95.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 178.000 52.000 13.000 12.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 116.000 149.000 42.000 107.000 167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 249.000 145.000 73.000 139.000 17.000
Andre inntekter 115.000 25.000 0 0 0
Driftsinntekter 364.000 170.000 73.000 139.000 17.000
Varekostnad 0 0 -2.000 -13.000 0
Lønninger -150.000 0 -34.000 50.000 0
Avskrivning -7.000 -6.000 -8.000 -9.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -366.000 -96.000 -96.000 -156.000 -4.000
Driftskostnader -523.000 -102.000 -140.000 -128.000 -16.000
Driftsresultat -159.000 68.000 -66.000 12.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -159.000 68.000 -66.000 15.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 63.000 24.000 30.000 38.000 47.000
Sum varige driftsmidler 63.000 24.000 30.000 38.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 63.000 24.000 30.000 38.000 47.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 11.000 8.000 13.000 0
Andre fordringer 19.000 104.000 0 48.000 119.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 10.000 4.000 9.000 0
Sum omløpsmidler 53.000 126.000 12.000 70.000 120.000
Sum eiendeler 116.000 150.000 42.000 108.000 167.000
Sum opptjent egenkapital -162.000 -3.000 -71.000 -5.000 -19.000
Sum egenkapital -62.000 97.000 29.000 95.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 12.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 178.000 52.000 13.000 0 80.000
Sum kortsiktig gjeld 178.000 52.000 13.000 12.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 116.000 149.000 42.000 107.000 167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -125.000 74.000 -1.000 58.000 34.000
Likviditetsgrad 1 0.3 2.4 0.9 5.8 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 2.4 0.9 5.9 1.4
Soliditet -53.4 65.1 6 88.8 48.5
Resultatgrad -43.7 4 -90.4 8.6 5.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.9 0.5 0.4 0.1 1.1
Total kapitalrentabilitet -137.1 45.6 -157.1 14.0 2.4
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex