Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Osselle As
Juridisk navn:  Osselle As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kirkegata 1 Kirkegata 1 Fax:
4610 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 914632595
Aksjekapital: 510.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
62.04%
Resultat  
  
-128.35%
Egenkapital  
  
-16.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.176.000 1.960.000 1.317.000 946.000 0
Resultat: -180.000 635.000 280.000 191.000 0
Egenkapital: 718.000 858.000 374.000 163.000 24.000
Regnskap for  Osselle As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.176.000 1.960.000 1.317.000 946.000 0
Driftskostnader -3.356.000 -1.324.000 -1.037.000 -755.000 0
Driftsresultat -180.000 635.000 280.000 191.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -180.000 635.000 280.000 191.000 0
Skattekostnad 40.000 -152.000 -69.000 -52.000 2.000
Årsresultat -140.000 483.000 211.000 140.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 502.000 284.000 332.000 0 2.000
Sum omløpsmidler 1.347.000 826.000 353.000 332.000 30.000
Sum eiendeler 1.849.000 1.110.000 685.000 332.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 688.000 836.000 353.000 142.000 2.000
Sum egenkapital 718.000 858.000 374.000 163.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 18.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.132.000 241.000 293.000 169.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 1.850.000 1.110.000 685.000 332.000 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.176.000 1.960.000 1.317.000 946.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.176.000 1.960.000 1.317.000 946.000 0
Varekostnad -1.637.000 -877.000 -824.000 -692.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -111.000 -80.000 -36.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.608.000 -367.000 -177.000 -63.000 0
Driftskostnader -3.356.000 -1.324.000 -1.037.000 -755.000 0
Driftsresultat -180.000 635.000 280.000 191.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -140.000 483.000 211.000 140.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 0 0 0 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 474.000 284.000 332.000 0 0
Sum varige driftsmidler 474.000 284.000 332.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 502.000 284.000 332.000 0 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.059.000 46.000 49.000 167.000 0
Andre fordringer 47.000 6.000 23.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 241.000 775.000 282.000 162.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.347.000 826.000 353.000 332.000 30.000
Sum eiendeler 1.849.000 1.110.000 685.000 332.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 688.000 836.000 353.000 142.000 2.000
Sum egenkapital 718.000 858.000 374.000 163.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 12.000 18.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 18.000 0 0
Leverandørgjeld 626.000 49.000 42.000 72.000 0
Betalbar skatt 0 158.000 52.000 49.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 34.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 505.000 0 0 47.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 1.132.000 241.000 293.000 169.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 1.850.000 1.110.000 685.000 332.000 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 215.000 585.000 60.000 163.000 21.000
Likviditetsgrad 1 1.2 3.4 1.2 2.0 3.3
Likviditetsgrad 2 1.2 3.4 1.2 2.0 3.4
Soliditet 38.8 77.2 54.6 49.1 72.7
Resultatgrad -5.7 32.4 21.3 20.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 0.3 0.8 1.0 0.4
Total kapitalrentabilitet -9.7 57.2 40.9 57.5 0.0
Signatur
16.06.2017
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex