Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Osse AS
Juridisk navn:  Osse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51635900
Seljeveien 23 Seljeveien 23 Fax:
4314 Sandnes 4314 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 933232484
Aksjekapital: 135.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/1982
Foretakstype: AS
Tidligere navn: hs elektro as
Revisor: Credo Revisjon AS
Regnskapsfører: Økoregn Helge Stokkeland
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-68.12%
Egenkapital  
  
-1.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 95.000 298.000 -1.537.000 947.000 3.177.000
Egenkapital: 6.144.000 6.258.000 6.262.000 8.052.000 7.190.000
Regnskap for  Osse AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -52.000 -63.000 -50.000 -37.000 -28.000
Driftsresultat -52.000 -63.000 -50.000 -37.000 -28.000
Finansinntekter 207.000 361.000 -1.406.000 1.157.000 3.239.000
Finanskostnader -59.000 0 -80.000 -172.000 -34.000
Finans 148.000 361.000 -1.486.000 985.000 3.205.000
Resultat før skatt 95.000 298.000 -1.537.000 947.000 3.177.000
Skattekostnad -9.000 -3.000 -53.000 16.000 -23.000
Årsresultat 86.000 296.000 -1.590.000 963.000 3.153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.083.000 6.015.000 3.071.000 6.226.000 3.758.000
Sum omløpsmidler 352.000 653.000 3.567.000 2.198.000 3.790.000
Sum eiendeler 6.435.000 6.668.000 6.638.000 8.424.000 7.548.000
Sum opptjent egenkapital 6.009.000 6.123.000 6.127.000 7.917.000 7.055.000
Sum egenkapital 6.144.000 6.258.000 6.262.000 8.052.000 7.190.000
Sum langsiktig gjeld 62.000 82.000 107.000 139.000 188.000
Sum kortsiktig gjeld 229.000 327.000 269.000 233.000 170.000
Sum gjeld og egenkapital 6.435.000 6.667.000 6.638.000 8.424.000 7.548.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -63.000 -50.000 -37.000 -28.000
Driftskostnader -52.000 -63.000 -50.000 -37.000 -28.000
Driftsresultat -52.000 -63.000 -50.000 -37.000 -28.000
Finansinntekter 207.000 361.000 -1.406.000 1.157.000 3.239.000
Finanskostnader -59.000 0 -80.000 -172.000 -34.000
Finans 148.000 361.000 -1.486.000 985.000 3.205.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -300.000 -200.000 -100.000 -100.000
Årsresultat 86.000 296.000 -1.590.000 963.000 3.153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.083.000 6.015.000 3.071.000 6.226.000 3.758.000
Sum anleggsmidler 6.083.000 6.015.000 3.071.000 6.226.000 3.758.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 378.000 0
Andre fordringer 53.000 10.000 1.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 1.050.000 845.000 1.512.000
Kasse, bank 299.000 643.000 2.516.000 975.000 2.276.000
Sum omløpsmidler 352.000 653.000 3.567.000 2.198.000 3.790.000
Sum eiendeler 6.435.000 6.668.000 6.638.000 8.424.000 7.548.000
Sum opptjent egenkapital 6.009.000 6.123.000 6.127.000 7.917.000 7.055.000
Sum egenkapital 6.144.000 6.258.000 6.262.000 8.052.000 7.190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 62.000 82.000 107.000 139.000 188.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 62.000 82.000 107.000 139.000 188.000
Leverandørgjeld 0 0 7.000 0 0
Betalbar skatt 29.000 27.000 62.000 33.000 70.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -300.000 -200.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 100.000 0
Sum kortsiktig gjeld 229.000 327.000 269.000 233.000 170.000
Sum gjeld og egenkapital 6.435.000 6.667.000 6.638.000 8.424.000 7.548.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 123.000 326.000 3.298.000 1.965.000 3.620.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2 13.3 9.4 22.3
Likviditetsgrad 2 1.5 2 13.3 9.5 22.3
Soliditet 95.5 93.9 94.3 95.6 95.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9 -0.6 6.5 94.4
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.4 4.5 -21.9 13.3 42.5
Signatur
03.02.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.02.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex