Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oss På Hjørnet AS
Juridisk navn:  Oss På Hjørnet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22280704
Marienlundveien 3A Marienlund Veien 3 Fax:
1178 Oslo 1178 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 995566435
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 5/12/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Insignis As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-103.19%
Egenkapital  
  
-0.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.000.000 0 0 0 7.000
Resultat: -171.000 5.355.000 -536.000 783.000 618.000
Egenkapital: 9.630.000 9.638.000 3.634.000 2.403.000 1.625.000
Regnskap for  Oss På Hjørnet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.000.000 0 0 0 7.000
Driftskostnader -251.000 -32.000 -50.000 -20.000 -32.000
Driftsresultat 749.000 -32.000 -50.000 -20.000 -25.000
Finansinntekter 7.000 6.003.000 2.000 1.086.000 1.089.000
Finanskostnader -928.000 -616.000 -488.000 -283.000 -446.000
Finans -921.000 5.387.000 -486.000 803.000 643.000
Resultat før skatt -171.000 5.355.000 -536.000 783.000 618.000
Skattekostnad 40.000 155.000 116.000 -6.000 31.000
Årsresultat -131.000 5.511.000 -420.000 777.000 650.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.293.000 18.726.000 19.486.000 11.587.000 11.778.000
Sum omløpsmidler 3.333.000 13.971.000 8.294.000 2.088.000 1.590.000
Sum eiendeler 76.626.000 32.697.000 27.780.000 13.675.000 13.368.000
Sum opptjent egenkapital 9.430.000 9.438.000 3.434.000 2.203.000 1.425.000
Sum egenkapital 9.630.000 9.638.000 3.634.000 2.403.000 1.625.000
Sum langsiktig gjeld 57.282.000 17.311.000 18.395.000 10.516.000 10.977.000
Sum kortsiktig gjeld 9.715.000 5.747.000 5.751.000 756.000 766.000
Sum gjeld og egenkapital 76.627.000 32.696.000 27.780.000 13.675.000 13.368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 7.000
Driftsinntekter 1.000.000 0 0 0 7.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -251.000 -32.000 -50.000 -20.000 -32.000
Driftskostnader -251.000 -32.000 -50.000 -20.000 -32.000
Driftsresultat 749.000 -32.000 -50.000 -20.000 -25.000
Finansinntekter 7.000 6.003.000 2.000 1.086.000 1.089.000
Finanskostnader -928.000 -616.000 -488.000 -283.000 -446.000
Finans -921.000 5.387.000 -486.000 803.000 643.000
Konsernbidrag 123.000 494.000 1.652.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -131.000 5.511.000 -420.000 777.000 650.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 73.293.000 18.726.000 19.486.000 11.587.000 11.778.000
Sum anleggsmidler 73.293.000 18.726.000 19.486.000 11.587.000 11.778.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 1.080.000 1.080.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 710.000 1.340.000 1.292.000 1.008.000 510.000
Sum omløpsmidler 3.333.000 13.971.000 8.294.000 2.088.000 1.590.000
Sum eiendeler 76.626.000 32.697.000 27.780.000 13.675.000 13.368.000
Sum opptjent egenkapital 9.430.000 9.438.000 3.434.000 2.203.000 1.425.000
Sum egenkapital 9.630.000 9.638.000 3.634.000 2.403.000 1.625.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 13.000 12.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.702.000 5.745.000 5.745.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 57.282.000 17.311.000 18.395.000 10.516.000 10.977.000
Leverandørgjeld 0 3.000 0 0 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 0 6.000 751.000 751.000
Sum kortsiktig gjeld 9.715.000 5.747.000 5.751.000 756.000 766.000
Sum gjeld og egenkapital 76.627.000 32.696.000 27.780.000 13.675.000 13.368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.382.000 8.224.000 2.543.000 1.332.000 824.000
Likviditetsgrad 1 0.3 2.4 1.4 2.8 2.1
Likviditetsgrad 2 0.3 2.4 1.4 2.8 2.1
Soliditet 12.6 29.5 13.1 17.6 12.2
Resultatgrad 74.9 -357.1
Rentedekningsgrad 0.8 -0.1 -0.1 3.8 2.4
Gjeldsgrad 7 2.4 6.6 4.7 7.2
Total kapitalrentabilitet 1 18.3 -0.2 7.8 8.0
Signatur
12.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex